Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Stanisław
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 10-06-1965
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Sylwia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR została założona w związku z informacją operacyjną dotyczącą „nielegalnej organizacji” pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej”, która powstała w lutym 1982 na terenie Bytomia. Członkowie ruchu-uczniowie szkół średnich, postawili sobie za cel pomoc internowanym i ich rodzinom, obronę praw człowieka, dążenie do zniesienia stanu wojennego oraz obronę „kultury polskiej przed zniewoleniem, upadkiem i sowietyzacją”, brali również udział w „prawdziwych lekcjach historii”. Głównym celem rozpracowania było „wszechstronne rozpoznanie motywów i okoliczności politycznie wrogiej działalności” uczniów, motywów ich działania oraz powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność”. Ww., jeden z pomysłodawców i założycieli organizacji, został zarejestrowany do SOR „Desantowcy” 09.03.1982 pod nr 48824. Rozpracowanie zakończono 12.01.1983. W dn. 26.02.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39883/II. IPN Ka 043/816 t. 2 (39886/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-11/82 nadzorowane przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl II 63/82), dotyczyło „kolportowania na terenie Bytomia ulotek o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” i prowadzone było w trybie doraźnym. W dn. 27.02.1982 ze śledztwa wyłączono materiały dotyczące utworzenia nielegalnego związku oraz kolportowania ulotek o treści mogącej wywołać niepokój publiczny obejmujące grupę nieletniej młodzieży. Wyłączone materiały zostały przekazane do Sądu Rejonowego - Wydział Nieletnich w Bytomiu wg właściwości. Śledztwo zakończono w dn. 25.03.1982. W dn. 11.04.1984 materiały śledztwa RSD-11/82 zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9306/III. IPN Ka 029/691 (9306/III)
Akta sądowe W dn. 27.02.1982 Sąd Rejonowy w Bytomiu wszczął postępowanie (R.III.Nds.47/82), w sprawie utworzenia nielegalnego związku oraz kolportowania ulotek o treści mogących wywołać niepokój publiczny. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został przesłuchany i obwiniony o to, że od stycznia do 27.02.1982 w Bytomiu brał udział w związku o nazwie „Ruch Młodzieży Niepodległej”, którego istnienie i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych tj. z art. 278 § 1 oraz o to, że 12 i 19 lutego 1982 w Bytomiu rozpowszechniał druki wywołujące niepokój społeczny tj. z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym. Ww. jako nieletniego objęto dozorem zapobiegawczym kuratora sądowego. Śledztwo zamknięto 01.04.1982. W dn. 19.04.1982 Sąd Rejonowy w Bytomiu (R.III.Nk.10/82) uznał ww. za winnego popełnienia czynu z art. 48 ust. 3 dekretu i za to zastosował względem niego środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora sądowego (dozór uchylono 24.01.1983). IPN Ka 135/1 t. 1-2, 5
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja, że ww. w latach 1984-1986 nie otrzymał zezwolenia na wyjazd za granicę, z uwagi na fakt, że reprezentuje „niechętny stosunek do obecnych założeń ustrojowych PRL” i „w każdej chwili może podjąć negatywne inicjatywy polityczne”. IPN Ka 188/61253 (EABT 61253)
.