Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Marian
Nazwisko: Grzenia
Miejsce urodzenia: Radlin
Data urodzenia: 08-08-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Klara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji operacyjnej z której wynikało, że na terenie Żor działa „nielegalna struktura” zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o „treści antypaństwowej”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, motywów i form działania oraz likwidacja grupy. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono i udokumentowano procesowo „nielegalną” działalność trzech grup, które w sumie liczyły 39 osób. W dn. 08.11.1982 ww., który należał do grupy działającej na terenie KWK „Manifest Lipcowy” został zatrzymany, a 12.11.1982 zarejestrowany do SOR pod nr KA-51380. Rozpracowanie zakończono w dn. 24.02.1984. W trakcie prowadzenia sprawy zlikwidowano 3 punkty poligraficzne i zakwestionowano m.in. dwa powielacze, dwie maszyny do pisania oraz materiały poligraficzne. W dn. 26.03.1984 materiały SOR „Introligator” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40779/II. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II)
Akta internowania Ww. został internowany na podstawie decyzji nr 655/V-2 z 10.11.1982, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego stwarzał „zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego” poprzez udział w „nielegalnych spotkaniach”, na których omawiano sposoby organizowania „poligrafii podziemnej”. W dn. 11.11.1982 tymczasowo aresztowany. W dn. 24.12.1982 akta internowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39532/II. IPN Ka 043/503 (39532/II)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo RSD-59/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (Pg-Śl-II-292/82), początkowo w trybie doraźnym, a od 4.12.1982 w trybie zwyczajnym, dotyczyło niezaprzestania działalności związkowej oraz kolportowania ulotek zawierających nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W związku z prowadzonym śledztwem ww., został 11.11.1982 oskarżony o przynależność do „nielegalnej” organizacji działającej na terenie Jastrzębia Zdroju i innych miejscowości, rozpowszechnianie ulotek zawierających „fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”, a także o dążenie do zniszczenia napisu PZPR znajdującego się przy KWK „Manifest Lipcowy” oraz tymczasowo aresztowany. W dn. 18.01.1983 uchylono areszt tymczasowy, a zastosowano środek zapobiegawczy w formie dozoru MO. W dn. 15.03.1983 materiały dotyczące ww. i 10 innych osób wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa Pg.Śl-II-16/83. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III)
Akta sądowe W dn. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. akt SoW 99/83), uznał ww. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i skazał na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat oraz karę grzywny. Postanowieniem tegoż Sądu z dn. 19. 05.1983 został uchylony dozór MO zastosowany wobec ww. przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach w dn. 18.01.1983. W dn. 31.08.1983 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. Rw. 637/83), na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 zaskarżony wyrok sygn. SoW 99/83 uchylił w części dotyczącej skazania za przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym, postępowanie karne za ten czyn umorzył i z tą zmianą wyrok utrzymał w mocy. IPN Wr 101/1210-1216, IPN Wr 101/1217 t. 1-2 (SoW 99/83)
Akta sądowe Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dn. 14.09.1993 (sygn. WRN 108/93), uwzględnił rewizję nadzwyczajną od wyroków Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 19.05.1983 (sygn. akt SoW 99/83) oraz Sądu Najwyższego Izba Wojskowa w Warszawie z dn. 31.08.1983 (sygn. akt Rw 637/83) i zaskarżone wyroki zmienił przez uniewinnienie Tadeusza Grzeni od zarzucanego mu czynu. IPN Wr 101/1216
.