Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Stanisław
Nazwisko: Markowski
Miejsce urodzenia: Łysaków
Data urodzenia: 02-02-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji operacyjnej z której wynikało, że na terenie Żor działa „nielegalna struktura” zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o „treści antypaństwowej”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, motywów i form działania, powiązań z innymi organizacjami, a w konsekwencji likwidacja grupy. Ww., który został zarejestrowany do SOR w dn. 29.11.1982 pod numerem KA-51516, należał do 16 osobowej grupy działającej na terenie Jastrzębia Zdroju i zajmującej się m.in. produkcją i kolportażem ulotek o „wrogiej” treści. Rozpracowanie zakończono w dn. 24.02.1984. W trakcie prowadzenia sprawy zlikwidowano 3 punkty poligraficzne, zakwestionowano m.in. dwa powielacze, dwie maszyny do pisania i materiały poligraficzne, a do odpowiedzialności karnej pociągnięto 39 osób. W dn. 26.03.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40779/II. IPN Ka 048/1105 (40779/II) t. 1-3
Akta internowania Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 676/V-2, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega postanowień dekretu o stanie wojennym stwarzając, zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W dn. 17.11.1982 ww. został tymczasowo aresztowany. W dn. 28.12.1982 akta zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO pod sygn. 39549/II. IPN Ka 043/519 (39549/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl. II-292/82), zostało wszczęte w sprawie niezaprzestania działalności związkowej oraz kolportowania ulotek zawierających nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został w dn. 17.11.1982 przesłuchany, oskarżony o to, że w miesiącu czerwcu 1982 zgromadził na terenie Jastrzębia Zdroju bez wymaganego zezwolenia materiał wybuchowy i tymczasowo aresztowany. W dn. 14.02.1983 materiały dot. ww. i 15 innych osób, wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa sygn. akt Pg.Śl. II-7/83. Postępowanie zakończono w dn. 28.02.1983 aktem oskarżenia - zarzuty przedstawiono 16 osobom. W trakcie prowadzenia śledztwa przesłuchano 38 świadków, dokonano 48 przeszukań i 8 oględzin. IPN Ka 029/699 (9344/III) t. 1-17
Akta sądowe W dn. 21.04.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W 80/83), na sesji wyjazdowej w Katowicach, skazał ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od dn. 11.11.1982 do 25.03.1983. W dn. 25.03.1983 zwolniony z aresztu na podstawie postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W dn. 21.09.1983 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt Rw 572/83), zawiesił warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 4 lata. W dn. 21.03.1988 nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa. IPN Wr 101/1174-1182, IPN Wr 101/1183 t. 1-2 (SoW 80/83)
Akta sądowe W dn. 05.02.1993 Sąd Najwyższy w Warszawie (sygn. akt WRN 131/92) z powodu rewizji nadzwyczajnej na korzyść skazanego od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 21.04.1983 (sygn. akt SoW 80/83) oraz częściowo zmieniającego go wyroku Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w Warszawie z dn. 21.09.1983 (sygn. akt Rw 572/83), zmienił zasądzone wyroki przez umorzenie postępowania karnego wobec Kazimierza Markowskiego. IPN Wr 101/1183 t. 1
.