Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Gębura
Miejsce urodzenia: Krynki
Data urodzenia: 20-07-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Augustyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Zapis dotyczący listu od rektora KUL do Komisarza Wojskowego w sprawie zwolnienia z internowania Krzysztofa Gębury. IPN Lu-0135/29 (111/34)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Dot. środowiska skupionego wokół wydawanego w Lublinie czasopisma młodych katolików "Spotkania". Dokumenty dot. K. Gębury na kk. 35-36 i 41-47. IPN Lu 020/746 t. 1 (II/10595)
Akta operacyjne Dotyczy działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Lu-020/638 (II/10190); akta dotyczące K. Gębury zostały wybrakowane
Akta penitencjarne Akta osobowe internowanego w ZK we Włodawie i Areszcie Śledczym w Lublinie IPN Lu-23/103
.