Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Suchora
Miejsce urodzenia: Osinki
Data urodzenia: 19-02-1951
Imię ojca: Seweryn
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany przez pion VI RUSW w Janowie Lubelskim i kontrolowany w ramach KE krypt. "Sołtys z powodu "wrogiej" działalności. Materiały sprawy złożono w WUSW Tarnobrzeg, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 1659/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postępowanie prokuratorskie prowadzone przeciwko Henrykowi Suchora z powodu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko w/w z powodu działalności w ramach "rozwiązanego związku zawodowego solidarność". Śledztwo umorzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli na mocy amnestii (21.07.1984). Materiały o sygn. 120/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Aktach sądowe prowadzone m.in. przeciwko H. Suchora podejrzanemu o pośrednictwo w kolportażu "nielegalnych" wydawnictw (biuletyny, broszury NSZZ "Solidarność"). W aktach m.in. protokoły przesłuchania w/w i protokoły z przeszukania w miejscu zamieszkania. Sprawa dotyczyła kontynuowania działalności związkowej w ramach "S" pomimo jej rozwiązania. IPN-Rz-338/2
Akta penitencjarne Aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie z powodu rozpowszechniania wśród załogi Huty Stalowa Wola wydawnictw rozwiązanego NSZZ "Solidarność" "o treści mogącej wywołać niepokój publiczny i nawołującej do nieposłuszeństwa". IPN-Rz-53/264
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo prowadzone m.in. przeciwko w/w z powodu posiadania materiałów "mogących wyrządzić szkodę PRL" oraz podejrzeń o ich rozpowszechnianie. Śledztwo umorzono. IPN-Rz-0269/71 (191/III)
.