Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emilia Magdalena
Nazwisko: Sobczyńska-Olszewska
Nazwisko rodowe: Krzymowska
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 06-08-1954
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 27.12.2016 r. dotyczące Emilii Magdaleny Sobczyńskiej-Olszewskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Sz 449/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Związek" nr rejestr. 18709 prowadzona prze wydz. III-A KWMO w Koszalinie w latach 1980-1983, założona na działalność NSZZ „Solidarność” w byłym województwie koszalińskim. E. Sobczyńska (tak w aktach) zasiadała we władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” i była członkiem Rady Programowo-Wydawniczej Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 00107/85 t. 1 (167/IV).
Sprawa Obiektowa krypt. "Pegaz" nr rejestr. 19794. Sprawę początkowo prowadził Wydz. II KWMO/WUSW w Koszalinie, prawdopodobnie w dn. 27.12.1983 sprawę przejął Wydz. V WUSW Koszalin. „Prowadzenie rozpoznania operacyjnego i likwidacja źródeł zagrożenia zakłócających prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa [Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej] i działalność komórek społeczno-politycznych”. W dokumentach widnieje informacja, że Emilia Sobczyńska do września 1981 roku pełniła funkcję sekretarza Zarządu Solidarności w PKS Koszalin. Zarejestrowana jako figurant sprawy pod numerem Ko 20019 w dn. 09.11.1981. Prawdopodobnie wyrejestrowana 27.04.1982. IPN Sz 00107/130 (216/IV).
Sprawa Obiektowa krypt. "Szkoła" nr rejestr. 20654 prowadzona przez Wydz. III KWMO w Koszalinie w latach 1982-1990. „Zagadnienie Oświata i Wychowanie obejmujące środowisko nauczycieli i młodzieży szkół ponadpodstawowych w woj. koszalińskim”. E. Sobczyńska została zarejestrowana jako figurant sprawy pod numerem Ko 26356 w dn. 12.10.1987. Rejestrację zdjęto z ewidencji 20.01.1990, a materiały dotyczące E. Sobczyńskiej-Olszewskiej zostały wyłączone ze sprawy i „zniszczone we własnym zakresie”. Resztę zachowanych w sprawie dokumentów zarchiwizowano pod numerem 195/IV. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowana 24.09.1984 pod nr 23633 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Emma" prowadzonego przez Wydz. III WUSW w Koszalinie. „Podejrzana o działalność w strukturach byłej NSZZ >Solidarność<”. Materiały zarchiwizowano 9.10.1987 pod sygn. 5272/II. Materiały o sygn. 5272/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Wydziału III WUSW w Koszalinie z lat 1984-1989. Materiały dotyczą planu obronnego Wydz. III WUSW w Koszalinie kryptonim "PM-85", a także oceny zagrożenia obiektów, środowisk i zagadnień ochranianych przez pion III na terenie województwa koszalińskiego. Emilia Sobczyńska wystepuje w wykazie osób szczególnie niebezpiecznych, podlegających aktywnemu rozpracowaniu operacyjnemu w okresie wzrostu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. Wymieniona utrzymywała kontakty z działaczami struktur nielegalnej „S”. Uczestniczyła w pracach Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanych przy Kurii Biskupiej. IPN Sz 443/74 (1256/8).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 27.12.2016 r. dotyczące Emilii Magdaleny Sobczyńskiej-Olszewskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Sz 449/16).

.