Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Dyląg
Miejsce urodzenia: Libusza
Data urodzenia: 13-08-1942
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Mieczysław Dyląg, działacz NSZZ "Solidarność" w Gorlicach, był rozpracowywany w ramach SO krypt. "Związkowcy" nr rej NS 4890. Zarejestrowany 20.01.1981 pod nr NS 5202. W ramach tej sprawy SB prowadziła kontrolę operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Materiały zawierają meldunki z działalności struktur związkowych w zakładach pracy, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie, wykazy osób internowanych. Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. V KWMO w Nowym Sączu decyzją nr 12/81. Zwolniony z internowania decyzją nr 60/82 KWMO w Nowym Sączu. Rozpracowanie kontynuowano w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Mieczysław Dyląg był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Zarejestrowany 07.06.1982 przez Wydz. V KWMO w Nowym Sączu do nr NS 5202. Przed ogłoszeniem stanu wojennego był etatowym pracownikiem Prezydium KZ NSZZ „Solidarność" w FMWiG „Glinik”, odpowiedzialnym m.in. za tworzenie straży robotniczej. Internowany. Prowadzenie KE zakończono i akta złożono 21.11.1983 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1465/II. IPN Kr 033/527 (1465/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Mieczysława Dyląga. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-I/273/EANs wniesione przez Wydz. V KWMO w Nowym Sączu 06.08.1982 na okres do 14.05.1985. Akt o sygn. EAKS 25610 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.