Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumił Józef
Nazwisko: Kłosowski
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 19-03-1933
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Bogumił Kłosowski został Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Przemyślu. Osadzony w ośrodku odosobnienia (OO) w Uhercach, jako osoba mająca "destruktywny wpływ na środowisko" (był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" przy RDKP Żurawnica). Zwolniony 15.03.1982. IPN Rz 57/65.
Bogumił Kłosowski był kontrolowany operacyjne przez Wydział II KWMO w Przemyślu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Klon" i numerze rejestracyjnym 3885. Podstawą zainteresowania służb była jego działalność w "Solidarności". Celem kontroli było ustalenie czy po zwolnieniu z internowania "nie prowadzi nadal działalności antypaństwowej". Kontrolę zaniechano z powodu wyjazdu emigracyjnego B. Kłosowskiego. Sprawę prowadzono od 03.05.1982 do 03.01.1984. IPN Rz 034/179 (458/II).
Bogumił Kłosowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-4/82 wniesione przez Wydział II KWMO Przemyśl na okres od 01.01.1982 do 01.01.1984 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ). Powodem były krytyczne wypowiedzi dot. rządu i partii oraz obawa, iż "może być inspiratorem akcji protestacyjnych". Wpis na podstawie akt paszportowych wytworzonych w Wydziale Paszportów KWMO w Przemyślu. IPN Rz 396/25625 (EAPR-25625).
.