Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Gustaw
Nazwisko: Bahr
Miejsce urodzenia: Alwernia
Data urodzenia: 30-05-1922
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Antoni Bahr ps. "Kmicic" występuje w materiałach SO „Akademia”. Ujawnił się 02.10.1945 jako oficer AK w stopniu kapitana. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. Sygn. IPN Kr 075/18, (29/OB)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Sprawa Operacyjnej Obserwacji nr 3703/F/58 została założona 10.02.1958 przez KPMO w Tarnowie na Antoniego Bahra. Przed II wojną światową był komendantem hufca harcerskiego. W czasie II wojny światowej należał do AK. Po II wojnie światowej nadal prowadził pracę w ZHP, wychowując młodzież w duchu patriotycznym. Ponadto, będąc pracownikiem Zakładów Azotowych w Tarnowie, domagał się przywrócenia im przedwojennego imienia Mościckiego. Rozpracowanie zakończono w 1964 roku. Akta zawierają dokumenty wytworzone przez ZHP, w tym mianowanie na podharcmistrza. IPN Kr 010/9534 t. 1 (9701/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Antoni Bahr był rozpracowywany przez KPMO w Tarnowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego w związku z zajmowaniem kierowniczego stanowiska w Zakładach Azotowych w Tarnowie i prezentowaniem krytycznego stanowiska wobec władz PRL. Zarejestrowany 20.10.1970 do nr KR 9458/70. Sprawę zamknięto i złożono 07.12.1974 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 9701/II. IPN Kr 010/9534 t. 2 (9701/II)
Akta operacyjne Antoni Bahr był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. II KWMO w Tarnowie w ramach tzw. Materiałów Wstępnych. Zarejestrowany 14.01.1976 do nr TA 562. Sprawę zakończono w 1987 r. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej. Akta o sygn. TA 562 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Akta internowanego Akta internowanego Antoniego Bahra. Internowany decyzją nr 66/81 KWMO w Tarnowie na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Tarnowie za przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz organizację strajku w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Zwolniony z internowania 17.12.1981 decyzją nr 2/81 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/520 (1919/II)
Akta internowanego Akta internowanego Antoniego Bahra. Internowany decyzją nr 66/81 KWMO w Tarnowie na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Tarnowie za przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz organizację strajku w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Zwolniony z internowania 17.12.1981 decyzją nr 2/81 KWMO w Tarnowie. IPN Rz 52/4
.