Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Gwóźdź
Miejsce urodzenia: Wylewa
Data urodzenia: 26-03-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Gwóźdź 29.04.1983 został zarejestrowany pod numerem Rz 19246 przez Wydz. III-A KWMO w Rzeszowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Opór” (nr rej sprawy 16228) jako członek NSZZ „Solidarność” i kolporter nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez RKW NSZZ „S” w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła działalności Regionalnego Komitetu Wykonawczego (RKW) NSZZ „Solidarność" w Rzeszowie oraz wydawania i kolportażu w jego ramach "nielegalnych" treści i czasopism. SOR krypt."Opór" została utworzona na podstawie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Klon" założonego na inną osobę w dniu 16.01.1981 i prowadzona była kolejno przez: Wydział III "A", Wydział V KWMO, a następnie WUSW w Rzeszowie. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 05.02.1990 pod sygn. 18344/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Rz 00163/13 (18344/II) t. 1-3.
Akta śledcze prowadzone od 28.04.1983 do 29.08.1983 przez Wydział Śledczy KW MO w Rzeszowie m.in. na osobę Jana Gwoździa, podejrzanego o to, że w okresie od jesieni 1982 do kwietnia 1983 „rozpowszechniał pisma i ulotki” zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy. IPN Rz 052/873 (7833/III).
Akta prokuratorskie prowadzone od 24.04.1983 przez Prokuraturę Wojewódzką w Rzeszowie na osobę J. Gwoździa oskarżonego o to, że „w porozumieniu z in.[nymi] osobami rozpowszechniał pisma i ulotki o treści (…) mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. Sprawę umorzono w dniu 25.07.1983 na podstawie amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne Aresztu Śledczego w Rzeszowie. Jan Gwóźdź został aresztowany tymczasowo na podstawie decyzji z dnia 27.04.1983 i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie (29.04.1983) z powodu kolportażu w okresie od jesieni 1982 do 25 kwietnia 1983 „nielegalnych” pism i ulotek na terenie Rzeszowa. Akta prowadzone były w okresie 29.04.1983-25.07.1983. IPN Rz 53/72.
.