Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Sitarz
Miejsce urodzenia: KAŁUSZYN
Data urodzenia: 22-02-1945
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła „ochrony operacyjnej Zarządu Regionalnego – Gorzów NSZZ >Solidarność<”. E. Sitarz został zarejestrowany w dn. 22.06.1981 pod numerem Go 4592, ponieważ pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono „z uwagi na delegalizację związku”. Mat. o sygn. 20/IV zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła posiadania „radiostacji służącej do nadawania audycji >Radia S<. Sprawę zakończono skierowaniem na drogę sądową. E. Sitarz został zarejestrowany w sprawie pod numerem Go 4592, tym samym, pod którym widniał w sprawie „Statut”. Brak informacji o dacie zarejestrowania E. Sitarza do sprawy „Emisja”. Sprawę początkowo prowadził Wydz. II, od 16.11.1983 przejął Wydz. V. Mat. o sygn. 714/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa „Nielegalne posiadanie aparatu nadawczego i nadawanie fałszywych wiadomości”. W dn. 29.03.1984 nadzorująca sprawę Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. (sygn. Ds.33/83) skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia m. in. przeciwko E. Sitarzowi. Wyrokiem sądu z 09.05.1984 został on skazany na karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Mat. o sygn. 136/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. sygn. Ds.33/83 z 21.12.1983, ponieważ posiadał aparat nadawczy, z którego nadawał audycję „Radia Solidarność”. Zwolniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., sygn. IIK 334/84. IPN Po 142/1449
Akta administracyjne Zastrzeżenie wyjazdu nr Z-V-02505/84 wydane na wszystkie kraje świata przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. w sprawie RSD 7/83, obowiązujące od 21.12.1983 do dowołania. IPN Sz 05/8 t. 37
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 16.04.1984, a dzień później osadzony w AŚ w Międzyrzeczu na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sygn. IIKz 62/84, które na wniosek prokuratora uchylało postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie, sygn. IIK 334/84 o zwolnieniu E. Sitarza z aresztu. Zwolniony 11.05.1984 kolejnym postanowieniem Sądu Rejonowego IIK 334/84 z 09.05.1984. IPN Sz 14/47
Akta kontrolne śledztwa E. Sitarz był podejrzewany o to, że wspólnie z innymi osobami „w okresie od połowy 1982 r. do grudnia 1984 r. w Kostrzyniu n/O brali udział w działalności tow. MKK NSZZ >Solidarność< (...) bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniali >Feniks<, drukowali i rozpowszechniali >Solidarność Wojenną<”. Mat. o sygn. 162/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta sądowe Oskarżony o działalność w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Kostrzynie n/Ordą, a także o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw tj. „Feniks” i „Solidarność Wojenna”. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w dn. 21.02.1985. Wyrokiem z 11.11.1985 Sąd Rejonowy w Słubicach skazał E. Sitarza na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. IPN Sz 233/6 t. 1-4 (IIK 273/85)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z 21.02.1985 za to, że działał w nielegalnych strukturach „Solidarności”, a także drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa. Zwolniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Słubicach z 22.10.1985. IPN Po 142/1477
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata nr Z-V-2696/85/Go wydane przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp., obowiązujące do 21.06.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.