Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Dąbek
Miejsce urodzenia: Rogaczew
Data urodzenia: 27-02-1922
Imię ojca: Adam
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

W dokumentach występują daty wstąpienia do MO 1 lub 20.02.1945. Przyjęta data ma charakter umowny.
W karcie ewidencyjnej (IPN Ka 0163/214) odnotowano formalną datę rozpoczęcia służby 5.04.1945 – dzień ten odpowiada dacie wypełnienia kwestionariusza dla współpracowników MO (b. p.). Fakt pełnienia służby w Aurelowie w okresie poprzedzającym potwierdza zaświadczenie Komitetu Gminnego PPR w Aurelowie z 26.03.1945 (b. p.) oraz życiorys M. Dąbka z 3.04.1945 (b. p.), w którym podał, ze służbę w MO w Aurelowie pełnił od chwili wkroczenia wojsk radzieckich.
W życiorysie z 21.10.1945 (b. p.) podał, że w KP MO Radomsko pracował do 15.10.1945.
Jako datę przyjęcia do Plutonu Operacyjnego KM MO Częstochowa uwzględniono datę pisma Referatu Personalnego KM MO Częstochowa do KW MO Kielce z 27.10.1945, zawierającego wykaz przyjętych do służby w tejże komendzie (w tym M. Dąbek) i ich akta osobowe z wnioskiem o zatwierdzenie. Zobowiązanie w KM MO Częstochowa podpisał już 22.10.1945 (b. p.) natomiast formalnie, zgodnie z dyspozycją w karcie przebiegu służby i karcie ewidencyjnej wskazano datę rozpoczęcia służby 22.01.1946.
W przebiegu służby uwzględniono formalną datę jej zakończenia – faktycznie służby nie pełnił już od 26.08.1947.
W zaświadczeniu wystawionym 4.04.1947 przez KW MO Katowice (b. p.) podano okresy służby 5.04.1945–30.09.1945 i 22.01.1946–17.11.9147.
W opracowaniu rekordu wykorzystano również kartę ewidencyjną, która znajduje się w zbiorze cyfrowych kopii kart ewidencyjnych funkcjonariuszy w zasobie Delegatury IPN w Kielcach (IPN Ki 104/1).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO RADOMSKO POSTERUNEK W AURELOWIE MILICJANT 02-1945
IPN BU 2460/1 k. 370 - karta ewidencyjna
IPN Ka 0163/214 6240/VI akta osobowe i karta
KP MO RADOMSKO PLUTON OPERACYJNY BRAK DANYCH brak danych 15-05-1945 30-09-1945
KM MO CZĘSTOCHOWA PLUTON OPERACYJNY MILICJANT plut. 27-10-1945 17-11-1947
.