Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Janusz
Nazwisko: Burak
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 14-04-1955
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany pod nr. 39138 do SOS o krypt. "Czytelnik", prowadzonej "na fakt posiadania dostępu do mat.[eriałów] KOR-u i SKS-u oraz działalności w SKS". Informacje o powodach założenia sprawy zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2282 (k. 6, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO Wrocław z 22.12.1977). Materiałów o sygn. II-102377 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania Akta dot. internowania Marka Buraka w okresie 13.12.1981-10.11.1982 i 05.11.1982-10.11.1982. W znajdującej się w aktach notatce służbowej z 05.11.1982 podano m.in., że ww. "był w przeszłości aktywnym działaczem wrocławskiego SKS-u. Utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami antysocjalistycznymi z terenu Wrocławia i Warszawy. Kolporter ulotek i wydawnictw o charakterze antysocjalistycznym. W okresie działalności NZS, aktywny działacz tej organizacji, organizator strajków na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmował się nielegalną poligrafią". IPN Wr 040/191 (IV-3751/42)
Akta internowanego Internowany w okresie od 13.12.1981 do 03.07.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. IPN Wr 30/327 (110/82)
Akta internowanego Internowany w okresie 06.-10.11.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. IPN Wr 161/109 (6/82)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2Ds 19/79 prowadzonym w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL", które umorzono 27.02.1982. Marek Burak figuruje w Postanowieniu o umorzeniu postępowania. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr VI)
Akta administracyjne Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław – nazwiska na litery A-M (układ alfabetyczny). Na karcie Marka Buraka odnotowano m.in.: "rzecznik wrocławskiego SKS-u, sygnatariusz wielu petycji i akcji o charakterze antysocjalistycznym. Kolporter antysocjalistycznych materiałów". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91)
.