Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Żurowski
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 24-08-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Klementyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Żurowski - w latach 1980-1983 pracownik Muzeum Tatrzańskiego i działacz NSZZ "Solidarność" na terenie Zakopanego - był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związkowcy" (nr 5225). Został zarejestrowany pod numerem 4890 dnia 14.07.1982. W ramach tej sprawy SB z Wydz. III-A i Wydz. V KW MO w Nowym Sączu od 24 października 1980 prowadziła operacyjną kontrolę NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego - do lipca roku 1983. Materiały SO krypt. "Związkowcy" zawierają m.in. meldunki z działalności struktur tego związku w zakładach pracy, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności", w tym S. Żurowskiego i wykazy osób internowanych. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV).
W latach 1982-1985 Stanisław Żurowski był kontrolowany operacyjnie przez SB z Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Muzeum" (nr 8192). Został zarejestrowany dnia 23.11.1982, ponieważ był "założycielem i aktywnym działaczem" Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Zakopanem, "pełnił funkcję wiceprzewodniczącego" tego Komitetu. Dnia 21.06.1985 kontrolę zakończono, akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1804/II. Akta te zniszczono w 1989 roku. Akta o sygn. 1804/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Od dnia 11 maja 1983 Stanisław Żurowski był rozpracowywany przez SB z Wydziału III KW MO w Nowym Sączu, wraz z grupą 31 innych osób, w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Regle" (nr ewid. 8621), ponieważ "brał udział w kontrmanifestacji 1-majowej w Zakopanem" zorganizowanej w dniu 1.05.1983 przez działaczy „Solidarności”. Dnia 27.04.1984 akta tej sprawy złożono w archiwum WUSW w Nowym Sączu. Akta zostały "komisyjnie zniszczone w roku 1989". Z materiałów sprawy "Regle" zachował się jedynie meldunek operacyjny o wszczęciu Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Regle", z którego odtworzono sygnaturę 1599/II. IPN Kr 033/556 (1599/II).
Akta internowanego Stanisława Żurowskiego były prowadzone przez Areszt Śledczy w Rzeszowie w latach 1981-1982. Informują one, iż ww. działacz "S" został internowany dnia 13.12.1981 na mocy decyzji nr 164/81 KW MO w Nowym Sączu i osadzony w Areszcie Śledczym (Ośrodku Odosobnienia) w Rzeszowie. Zwolniony z internowania dn. 3.07.1982 decyzją nr 87/82 KW MO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/506.
Akta paszportowe Stanisława Żurowskiego - prowadzone w latach 1982-1989 przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Nowy Sączu - zawierają m.in. informacje, iż S. Żurowski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ [Wszystkich Krajów Świata] nr Z-2921/82". Ta odmowa wydania paszportu została wniesiona przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Nowym Sączu i miała obowiązywać w okresie od dnia 1.02.1982 do 1.02.1984. Ww. "zastrzeżenie wyjazdów" anulowano dn. 6.07.1984. IPN Kr 39/5373 (EANS 5373).
.