Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Mirosław
Nazwisko: Morawski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 23-12-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Morawski, zatrudniony wówczas w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, po wprowadzenie stanu wojennego w Polsce został internowany w dn. 15.12.1981 na wniosek Wydz. IIIA KWMO we Włocławku jako podejrzany o prowadzenie "wrogiej" działalności. Osadzony w ZK we Włocławku. Zwolniony z internowania 18.01.1982. Figuruje w aktach osobowych internowanego, wykazach osób internowanych, aktach Ośrodka Odosobnienia we Włocławku. IPN By 88/82 (31/82/22), IPN By 080/432 (33/9), IPN BU 01152/35, IPN BU 02944/34 t. 2, IPN Po 161/1.
Od 16.09.1982 kontrolowany operacyjnie przez SB z Wydz. V WUSW w Płocku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Krzyś" o numerze rejestracyjnym 6835. Inwigilowany jako były członek komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Mazowieckich Zakładach Rafineryjno-Petrochemicznych w Płocku oraz współorganizator strajku w dn. 14.12.1981. Kwestionariusz zakończono 13.10.1983, a materiały złożono do archiwum 27.10.1983 pod sygn. 777/II. Materiały o sygn. 777/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.