Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Klementyna Stanisława
Nazwisko: Helis
Nazwisko rodowe: Rakowska
Miejsce urodzenia: Solec-Zdrój
Data urodzenia: 09-09-1929
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Alfa" została założona 18.09.1970 przez Wydz. III KWMO w Kielcach dla rozpracowania środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Klementyna Helis z d. Rakowska została zarejestrowana do SO "Alfa" 22.12.1980 do nr 19175 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Ki 014/1888 t. 1-5 (2931/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Arka" KI 18782 została założona przez Wydz. III KWMO w Kielcach na Oddział Świętokrzyski MKZ NSZZ "Solidarność". W okresie stanu wojennego w ramach SO "Arka" internowano 42 osoby, w tym Klementynę Helis. Sprawę zakończono w stanie wojennym w związku z delegalizacją NSZZ "Solidarność". Materiały SO zawierają materiały dotyczące Akcji "Jodła" oraz "Klon" na terenie województwa kieleckiego. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach 12.04.1985 pod sygn. 11734/II. Zachował się jedynie mikrofilm. IPN Ki 025/1119 (11734/II) mkf.
Akta internowanej Internowana 14.12.1981 decyzją nr 288/81 KWMO w Kielcach z powodu działalności w "Solidarności" i osadzona w OO w Kielcach. Była inspiratorką organizowania w środowisku WSP akcji protestacyjnej związanej z zatrzymaniem w okresie stanu wojennego działaczy „Solidarności”. Zwolniona 21.12.1981 decyzją nr 6/81 KWMO w Kielcach. IPN Kr 07/101 (2346/101/IV), IPN Kr 028/101 (2346/101/IV)
Akta internowanej Internowana 14.12.1981 decyzją nr 288/81 KWMO w Kielcach. Osadzona w OO w Kielcach. Zwolniona 21.12.1981 decyzją nr 6/81 KWMO w Kielcach. IPN Ki 45/144
.