Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Sekuła
Miejsce urodzenia: SŁAWNO
Data urodzenia: 15-01-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła ochrony operacyjnej Wojewódzkiego Kompleksu Gospodarki Żywnościowej w Słupsku. Akta zawierają meldunki, raporty, notatki służbowe oraz informacje i charakterystyki. J. Sekuła występuje w notatce służbowej z 03.06.1982 jako jeden ze świadków sprawy dotyczącej druku i kolportażu ulotek nawołujących do strajku. IPN Gd 002/31 t. 1-3 (35/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta zawierają dokumenty związane z akcjami „Klon” oraz „Jodła” podjętymi po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie województwa słupskiego. J. Sekuła występuje notatce służbowej z 02.01.1982 jako delegat na konferencję regionalną „Solidarności” oraz w notatce służbowej z 03.06.1982 jako jeden ze świadków sprawy dotyczącej druku i kolportażu ulotek nawołujących do strajku. IPN Gd 002/35 t. 1-5 (50/IV)
Akta kontrolne śledztwa „Rozpowszechnianie w dniu 12 maja 1982 r. ulotek nawołujących do strajku na terenie Sławna i Słupska”. Śledztwo zmierzało do „wykrycia sprawców drukowania i kolportowania ulotek”. J. Sekuła został zatrzymany w dn. 17.05.1982, jednak „ze względów taktycznych” przesłuchano go jako świadka. Był podejrzewany o „udzielanie pomocy przy kolportowaniu ulotek”. IPN Gd 012/50-51 (75/III)
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany w kategorii „zab[ezpieczenie]”. Brak informacji o rodzaju i zabarwieniu sprawy. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
.