Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina Klara
Nazwisko: Barczyk
Nazwisko rodowe: Płonka
Miejsce urodzenia: Dąbrówka Mała
Data urodzenia: 06-08-1927
Imię ojca: Bartłomiej
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Regina Barczyk była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Neurolog” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 19.06.1984 pod nr. rej. KA 56310. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że ww. podjęła na terenie Zabrza działalność na rzecz „nielegalnych struktur opozycyjnych”, kolportuje literaturę bezdebitową oraz udziela pomocy „moralnej i materialnej” byłym internowanym. Celem kwestionariusza była systematyczna kontrola ww. w miejscu pracy i zamieszkania, rozpoznawanie jej kontaktów oraz „likwidacja zaistniałego zagrożenia”. Początkowo sprawę prowadziła Sekcja V MUSW Zabrze, 17.11.1986 kwestionariusz został przekazany do Grupy III MUSW Zabrze. W ramach prowadzonej sprawy zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny i inwigilację korespondencji. Ww. została objęta kontrolą operacyjną przez osobowe źródła informacji, przeprowadzano także przeszukania w miejscu zamieszkania. Regina Barczyk była również wielokrotnie wzywana na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 26.05.1988 w związku z informacją, że „nie zamierza uczestniczyć w wyborach do Rad Narodowych”. KE „Neurolog” zakończono 16.11.1989 z powodu zalegalizowania NSZZ „Solidarność”. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43869/II. Akta o sygn. IPN Ka 230/2970 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/714 (43869/II), IPN Ka 230/2970 t. 1-2 (43869/II).
W dniu 20.04.1984 oraz 27.04.1984 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania ww. i ujawniono m.in. „nielegalne broszury i wydawnictwa”, a także maszynę do pisania. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 02.05.1984 ww. została osadzona w areszcie MUSW w Zabrzu na 48h „w celach profilaktycznych”. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W styczniu 1985 ww. „podpisała petycję do Sejmu PRL zawierającą tendencyjne treści polityczne”. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach Wydziału Śledczego WUSW Katowice dotyczących osób, których sprawy zostały skierowane do Kolegium ds. Wykroczeń, ponieważ 27.09.1985 Regina Barczyk wzięła udział w „nielegalnym zgromadzeniu na którym miał być wyświetlany film pt. >Przesłuchanie<”. Za popełnienie wykroczenie z art. 52 § 1 pkt.1 kw została 19.05.1986 skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Zabrze, na karę grzywny w wysokości 30 tys. zł. (z zamianą na 60 dni aresztu). W dniu 25.09.1986 Kolegium przy Wojewodzie Katowickim utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. IPN Ka 064/166 (139/Śl).
.