Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Andrzej
Nazwisko: Szczepanowski
Miejsce urodzenia: WIELICZKA
Data urodzenia: 14-02-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 158/13 zarządzenie z dn. 20.10.2014 dot. Wojciecha Andrzeja Szczepanowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Wojciech Szczepanowski był głównym figurantem sprawy założonej w związku z podejrzeniem „wykorzystywania działalności stowarzyszenia PAX do działań niezgodnych z linią stowarzyszenia”. Sprawę zarejestrowano jako KE, w dniu 20.12.1977 zmieniono kategorię w SOR. Mat. o sygn. 612/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 o godz. 1.30 na mocy decyzji o internowaniu nr 033/81 z 12.12.1981, ponieważ był „aktywnym działaczem >Grupy Młodych<, zwolennik zaostrzenia sytuacji w kraju, >uzdrowiciel socjalizmu<”, czym „zagrażał bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że swoim działaniem wywoływał i eskalował stany napięcia i niepokoju społecznego”. Zwolniony w dn. 23.02.1982 decyzją nr 32/82 z 22.02.1982. Osadzony początkowo w ZK w Gorzowie Wlkp., w dn. 07.01.1982 przetransportowany do OO w Głogowie. IPN Wr 30/257, IPN Po 161/1
Akta administracyjne Akta noszą tytuł "Wykaz osób internowanych zwolnionych z ZK". Wojciech Szczepanowski występuje w "wykazie osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 i osadzonych w ZK w Gorzowie Wlkp." pod pozycją 28. IPN Sz 53/3
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr Z-V-2156/82/Go obowiązujące na wszystkie kraje świata od 05.1982 do odwołania. Zastrzeżenie wniósł Wydz. IV KWMO w Gorzowie Wlkp. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W. Szczepanowski został zarejestrowany jako figurant sprawy pod numerem Go 8464 w dn. 16.12.1985. W dn. 03.12.1986 został przerejestrowany do sprawy „Faryzeusze”. Mat. o sygn. 897/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „reaktywowania 18.10.1986 Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.” W. Szczepanowski został przerejestrowany (pod numerem Go 7984) ze sprawy „Desperaci” w dn. 03.12.1986. Sprawę początkowo prowadził Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp., w dn. 23.02.1987 przejął Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.