Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 14-01-1952
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 101/81 wydanej w dn. 17.12.1981 i osadzony w ZK w Goleniowie, OO w Wierzchowie Pom. oraz AŚ w Szczecinie, z powodu zaangażowania w tworzenie związków zawodowych na terenie jego ówczesnego zakładu pracy. Wytypowany do internowania przez Wydz. V KWMO w Szczecinie, jednak wniosek o internowanie wydał Wydz. Kadr KWMO w Szczecinie. Zwolniony decyzją o uchyleniu internowania nr 70/82 z 05.06.1982. IPN Sz 0012/367 t. 8 (848/IV t. 8)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 101/81 wydanej w dn. 17.12.1981 i osadzony początkowo w ZK w Goleniowie, w dn. 11.01.1982 przeniesiony do OO w Wierzchowie Pom, a następnie 04.06.1982 w AŚ w Szczecinie. Internowanie nastąpiło, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Internowanie uchylono decyzją nr 70/82 wydaną 05.06.1982, a zwolnienie nastąpiło w dn. 12.06.1982. IPN Sz 266/168, IPN Po 161/1
Akta administracyjne "Skorowidz alfabetyczny internowanych 1981 r.". W skorowidzu pod literą "S" poz. 11 figuruje H. Sosnowski wraz z adnotacją, że 11.01.1982 opuścił ZK w Goleniowie i został przewieziony do OO w Wierzchowie Pom. IPN Sz 52/1 t. 1
.