Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Alfred
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: KUTNO
Data urodzenia: 15-01-1938
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Ryszard Sawicki był figurantem sprawy założonej z powodu, że „w dniu 14.07.1981 r. w Gorzowie Wlkp. utworzona została Polska partia Demokratyczna na region gorzowsko-poznański; na wniosek wojewody gorzowskiego rada państwa uznała organizację tą za nielegalną”. Sprawa została zarejestrowana pod numerem Go 4616 w dniu 14.07.1981 jako SOS, następnie w dn. 31.07.1981 zarejestrowano ją jako SOR, nadając jednocześnie nowy numer Go 4637. Mat. o sygn. 710/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Wytypowany do internowania od 13.12.1981 przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wlkp. W dn. 17.12.1981 został jednak tymczasowo aresztowany z powodu przeprowadzenia akcji strajkowej w Zakładach Mechanicznych „Gorzów”. IPN Po 161/1, wpis na podst. zapisów kartotecznych
Akta sądowe R. Sawicki został oskarżony o to, że „w dniu 15 grudnia 1981 r. w Gorzowie Wlkp. działając wspólnie z innymi zorganizował komitet strajkowy, a następnie kierował strajkiem w Zakładzie Produkcji Ciągników >Ursus< Zakład Mechaniczny >Gorzów<”. Aresztowany w dn. 17.12.1981. W dn. 05.01.1982 Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wydał wyrok skazujący R. Sawickiego na cztery lata pozbawienia wolności. Ułaskawiony Uchwałą Rady Państwa z 28.03.1983 z wyznaczeniem okresu próby na trzy lata. IPN Sz 17/1 t. 1-4 (IIK 42/81)
Akta sądowe Sprawa dotyczyła zorganizowania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gorzowie Wlkp. oraz strajków w Zakładach Mechanicznych i innych zakładach na terenie Gorzów Wlkp. R. Sawicki występuje jako działacz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. i został przesłuchany w sprawie jako świadek. IPN Sz 17/2 t. 1-2 (IIK 45/81)
Akta sądowe Jest to rewizja Prokuratora Generalnego PRL od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 05.01.1982 w sprawie dotyczącej zorganizowania i kierowania strajkiem w ZPC „Ursus” Zakłady Mechaniczne Gorzów Wlkp. w dniu 15 grudnia 1981 m. in. przez R. Sawickiego. Zgodnie z sentencją tego wyroku R. Sawicki został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy Izba Karna wyrokiem z dnia 07.04.1982 rewizję oddalił, utrzymując zaskarżony wyrok w mocy. IPN BU 754/226 (V KRN 13/82)
Akta administracyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata nr Z-2117/Go wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gorzowie Wlkp. od 01.02.1982 do odwołania. Zastrzeżenie odwołano 04.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37
.