Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Więckowska-Machay
Nazwisko rodowe: Więckowska
Miejsce urodzenia: CZĘSTOCHOWA
Data urodzenia: 26-09-1945
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Sprawa dotyczyła przywrócenia do pracy w dzienniku „Kurier Szczeciński” dziennikarki Anny Więckowskiej-Machay, zwolnionej w dniu 30.12.1981 z powodu „utraty zaufania” pracodawcy (Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”), czego powodem stała się przynależność A. Machay do NSZZ „Solidarność” przy Szczecińskim Wydawnictwie Prasowym, gdzie pełniła funkcję członka Komisji Zakładowej. W dniu 31.12.1981 A. Machay skierowała do Komisji Odwoławczej ds. Pracy przy Prezydencie Miasta Szczecin odwołanie od decyzji pracodawcy, która w dniu 18.06.1982 orzekła przywrócenie powódki do pracy. W dniu 19.07.1982 były pracodawca skierował do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie odwołanie od orzeczenia wymienionej Komisji. W dniu 30.09.1982 Sąd wydał wyrok zmieniający orzeczenie Terenowej Komisji Odwoławczej, uznając jednocześnie zwolnienie z pracy A. Machay za zasadne. IPN Sz 133/47 (P 521/82)
.