Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Świdnica
Data urodzenia: 14-11-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Akta dot. St. Walczaka internowanego na podstawie Decyzji nr 325 z dnia 13.12.1981, umieszczonego 16.12.1981 w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze. W uzasadnieniu internowania podano, iż "nawoływał do niepokojów społecznych". Ww. zwolniono z internowania 15.01.1982. IPN Wr 30/710 (80/82)
Akta internowanego Akta dot. St. Walczaka umieszczonego 13.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie na podstawie Decyzji o internowaniu Nr 488 z 08.05.1982, zwolnionego 10.07.1982 na mocy Decyzji Nr 118 z 09.07.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "po uchyleniu internowania podjął działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami w okresie stanu wojennego". IPN Wr 30/274 (270/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.03.1982 zarejestrowany pod nr. 4922 w ramach SOR o krypt. "Mikser" (nr rej. 4609, założona 27.11.1981) dot. działania "nieformalnej grupy antysocjalistycznej powołanej w Świdnicy jako Klub Rzeczypospolitej Samorządnej >Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość<". Materiały o sygn. 1061/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 06.06.1984 zarejestrowany w ramach SOR o krypt. "Walec" (nr rej. 7372, założona 04.04.1984) dot. "wrogiej działalności w środowisku, terror. Działalność kilkuosobowej grupy konspiracyjnej byłych członków NSZZ >Solidarność<". Materiały o sygn. 1969/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do KK (krajów kapitalistycznych) i KS (krajów socjalistycznych) w okresie od 21.02.1984 do 20.02.1984 wydane na wniosek Wydziału V KW MO Wrocław. W uzasadnieniu podano, iż St. Walczak "został internowany w ramach akcji >Jodła< i - zgodnie z Decyzją Dyrektora Biura Paszportów MSW w Warszawie - wnosi się w/w zastrzeżenie wyjazd za granicę". EAWB 64252
.