Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Zajfryd
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Data urodzenia: 12-11-1922
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Dorota
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 15.12.1947 r., następnie w PZPR, mgr ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) 1958 r. W okresie 1940-1944 zatrudniony na kolei w Brześciu n/Bugiem jako robotnik, magazynier. W roku 1945 w zakładach włókienniczych K. Eisert w Łodzi. Potem od 1945 roku do 1952 roku w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej - dyżurny ruchu Ozorków, Kutno, naczelnik wydziału Kraków. Następnie od 1952 roku w Ministerstwie Komunikacji, od dyrektora departamentu do ministra. W latach 1976-1977 był zastępcą Przedstawiciela Rządu PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w Moskwie. Delegat na VI-VIII Zjazd PZPR.
Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka 18341 (7573) s. 2, 3, 5, 34, 37, 53.; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 444.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Komunikacji Warszawa 11-1965 09-1969 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.
Minister Ministerstwo Komunikacji Warszawa Brak 10-09-1969 25-03-1976 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 156, 214.
Minister Ministerstwo Komunikacji Warszawa Brak 19-01-1978 31-10-1981 AAN KC PZPR CK 18341 (7573) s. 2, 56.
.