Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Radziwonowicz
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 01-08-1959
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 491/12 zarządzenie z dn.7 listopada 2012 r. dot.Romana Radziwonowicza Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] R. Radziwonowicz został zarejestrowany do sprawy obiektowej pod numerem Sz 32945 w dniu 11.11.1985, a wyrejestrowany ze sprawy w dniu 29.08.1986. Sprawa prawdopodobnie dotyczyła ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkałej na terenie województwa szczecińskiego. W dniu 18.12.1989 sprawę do prowadzenia przejął WOKPP w Szczecinie. Mat. zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „W 1981r. aktywnie uczestniczył w strajku studentów WSP w Zielonej Górze, podczas którego wystąpił z inicjatywą utworzenia Zrzeszenia Studentów Ukraińskich, podejrzewany był o kolportaż ulotek antypaństwowych”. Zarejestrowany jako główny figurant sprawy. Mat. o sygn. 4392/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] R. Radziwonowicz został zarejestrowany pod numerem Sz 36711 w dn. 19.03.1987 jako jeden z figurantów sprawy dotyczącej „nielegalnego wyemitowania medalu upamiętniającego rocznicę >1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej ze znakiem Tryzuba<". IPN Sz 0053/325 (16740/2 mf)
.