Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Eugeniusz
Nazwisko: Wordliczek
Miejsce urodzenia: Orany
Data urodzenia: 28-09-1936
Imię ojca: Robert
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogusław Wordliczek był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. V KWMO w Krakowie w ramach SOR krypt. "Zew" nr KR 25818 z powodu przygotowywania petycji i skarg. Zarejestrowany 07.10.1982 pod nr KR 26614. Sprawę zamknięto i złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 08.11.1982 do sygn. 15754/II. Akt o sygn. 15754/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogusław Wordliczek był rozpracowywany przez DUSW w Nowej Hucie w ramach SOR krypt. "Surówka" nr KR 34879. Został zarejestrowany 23.08.1988 pod nr KR 34950. Materiały SOR "Surówka" zostały 06.12.1988 włączone do SOR krypt. "Komitet". Akt o nr KR 34879 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogusław Wordliczek był rozpracowywany przez DUSW Nowa Huta w ramach SOR krypt. "Komitet" nr KR 35259. W ramach SOR "Komitet" SB rozpracowywała odradzające się struktury NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Huta im. Lenina. Sprawę zakończono 18.12.1989. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 20.12.1989. Akta o nr KR 35259 zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.