Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dusza
Miejsce urodzenia: Lubaszowa
Data urodzenia: 25-03-1936
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Dusza był rozpracowywany w okresie od 22.12.1981 do 04.02.1982 w ramach SOR krypt. "Krzyż" nr TA 5911, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Tarnowie w związku ze strajkiem w Fabryce Silników Elektrycznych "Tamel" w Tarnowie. Sprawę zakończono w związku ze skierowaniem jej do prokuratury. Prokuratura umorzyła postępowanie. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 733/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Dusza był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Tarnowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Został zarejestrowany 09.02.1982 pod nr TA 6089. Sprawa została przekazana 26.07.1982 do Wydz. IV KWMO w Tarnowie. Akt brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Dusza był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Tarnowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego z powodu kontynuowania działalności w opozycyjnej w ugrupowaniach chłopskich. Został zarejestrowany 17.08.1982 do nr TA 6405. Rozpracowanie zakończono i akta złożono 05.04.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1064/II. Akta zniszczono w 1989. Akta o sygn. 1064/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dot. strajku w FSE "EMA-TAMEL" 15.12.1981. Stanisław Dusza był przewodniczącym Oddziałowej Komisji NSZZ "Solidarność", a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej. Oskarżony o zorganizowanie i kierowanie strajkiem. Śledztwo umorzono. Sprawę zakończono i materiały złożono 04.02.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 36/III. IPN Kr 071/35 (36/III)
Akta internowania Akta internowanego Stanisława Duszy. Internowany 18.12.1981 decyzją nr 88/81 KWMO w Tarnowie. Zwolniony 19.12.1981 decyzją nr 1/81 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/540 (1939/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Duszy. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-2189/82 wniesione przez Wydz. V KWMO w Tarnowie na okres od 15.04.1982 do 15.04.1987 z powodu rozpracowywania go w ramach KE nr TA 6089. IPN Kr 40/89615 (EATA 89615)
.