Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Derecki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 20-04-1964
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.09.1982 do SOR krypt. „Buntownicy pod nr. 46224. Rozpracowywany z powodu uczestnictwa w nielegalnej organizacji młodzieżowej „Komitet Samoobrony Młodych”, działającej w Łodzi od lutego do września 1982 r., złożonej z uczniów szkół średnich. Pełnił funkcję w komórce p.n. „Kierownictwo Akcji Bieżącej”, miał odpowiadać za druk i kolportaż ulotek. Sprawę zakończono i skierowano zawiadomienie do prokuratury. Materiały zdjęto z ewidencji 26.01.1983 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 5997/II. Zniszczono za protokółem brak. 1022/90 poz. 41. Informacje zachowały się w aktach śledczych IPN Ld pf 15/245. Mat. sygn. 5997/II zniszcz. Wpis na podstawie zapisów kartot.-ewidenc. i akt IPN Ld pf 15/245.
Akta kontrolne śledztwa Oskarżony o działalność w nielegalnym związku „Komitet Samoobrony Młodych”, w ramach którego ”rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy w ten sposób, że rozdawał różnym osobom ulotki o treści szkalującej organa władzy i wymiaru sprawiedliwości, które to ulotki drukował”. Jako środek zapobiegawczy zastosowano dozór MO. Postępowanie Pg. Śl. II-202/82 zostało umorzone 10.12.1982 ze względu na „znikomą szkodliwość społeczną czynu, młody wiek oskarżonego i dobrą opinię”. IPN Ld pf 15/245 (1320/III-N)
Akta administracyjne Meldunki Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Łodzi przesłane do Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego w Łodzi. W materiałach znajdują się informacje o nauce obsługi powielacza i drukowania ulotek powielaczowych podjętej przez T. Dereckiego na potrzeby działalności w „Komitecie Samoobrony Młodych”. IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany pod kątem sprawdzenia czy nie kontynuował działalności sprzecznej z ówczesnym prawem. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.08.1985, a materiały dołączono do wyżej opisanej sprawy SOR krypt. „Buntownicy” nr arch. 5997/II i zniszczono j.w. Mat. o sygn. 5997/II zniszcz. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Występuje w opracowaniu z dn. 30.06.1987 opisującym struktury, skład i działalność łódzkiej organizacji młodzieżowej „Komitetu Samoobrony Młodych”, zamieszczonym w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. IPN BU 0326/558 t. 2 (P.S. 87/2 t. 2).
.