Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Nietupski
Miejsce urodzenia: Augustów
Data urodzenia: 08-05-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa prowadzona przez Wydział III "A"/V KWMO w Suwałkach na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Giżycku, a następnie na NSZZ "Solidarność" Region "Pojezierze" celem "ochrony przed wpływami elementów antysocjalistycznych oraz kontroli jego działalności pod kątem zgodności z zasadami ustroju socjalistycznego". Andrzej Nietupski występuje w "Charakterystyce operacyjnej NSZZ »Solidarność« Region »Pojezierze«" z 13.04.1982 jako członek Prezydium Zarządu Regionu i przewodniczący Oddziału Zarządu Regionu w Augustowie. IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 33/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach z powodu, że "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zwolniony 19.12.1981 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 7/81. IPN Bi 43/11
Akta internowania Zarejestrowany 20.01.1982 pod nr 2770 w kategorii internowany. Rejestrację zdjęto z ewidencji 02.03.1982. Internowany w okresie 13.12.1982-19.12.1982. Materiały zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i IPN Po 161/1.