Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Bronisław
Nazwisko: Ambrozik
Miejsce urodzenia: Rudnik
Data urodzenia: 08-06-1939
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Adolf Ambrozik był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Był działaczem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" - Delegatury w Tarnowie. Zarejestrowany 02.04.1982 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Tarnowie do nr TA 6177. Sprawę zakończono i akta złożono 25.08.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1125/II. Zniszczono w 1989. Akta o sygn. 1125/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adolf Ambrozik był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Malarze" nr TA 7685. Zarejestrowany 03.05.1984 przez Wydz. III WUSW w Tarnowie pod nr TA 7685, jako główny figurant sprawy. Podejrzany o wykonanie napisu o treści antykomunistycznej. Sprawę zakończono i materiały złożono 23.08.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1124/II. Zniszczono w 1990. Akta o sygn. 1124/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adolf Ambrozik był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Awangarda". Zarejestrowany 21.04.1989 przez Wydz. V WUSW w Tarnowie do nr TA 10104 w związku z odbudowywaniem się w 1989 regionalnych struktur NSZZ "Solidarność". Sprawa została przekazana 01.09.1989 do prowadzenia SB RUSW w Tarnowie. SOR "Awangarda" zakończono 27.11.1989. Akta TA 10104 zniszczono w jednostce operacyjnej w 1989. Akta o nr TA 10104 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Akta internowania Akta internowanego Adolfa Ambrozika. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 54/81 KWMO w Tarnowie. Zwolniony 05.03.1982 decyzją nr 28/82 KWMO w Tarnowie. Ponownie internowany 20.05.1982 decyzją nr 58/82 KWMO w Tarnowie i osadzony w OO w Rzeszowie. Zwolniony 28.06.1982 decyzją nr 51/82 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/502 (1901/II)
Akta internowanego Akta internowanego Adolfa Ambrozika. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 54/81 KWMO w Tarnowie z powodu działalności w regionalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Przeniesiony 30.12.1981 do ZK w Łodzi, a 28.01.1982 ponownie do AŚ w Rzeszowie. Zwolniony 05.03.1982 decyzją nr 28/82 KWMO w Tarnowie. IPN Rz 52/193
Akta internowanego Akta internowanego Adolfa Ambrozika. Został ponownie internowany 20.05.1982 decyzją nr 58/82 KWMO w Tarnowie z powodu kontynuowania działalności w strukturach NSZZ "Solidarność". Osadzony w OO w Rzeszowie. Zwolniony 28.06.1982 decyzją nr 51/82 KWMO w Tarnowie. IPN Rz 52/384
.