Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szymon Piotr
Nazwisko: Łatwiński
Miejsce urodzenia: Nowa Ruda
Data urodzenia: 06-10-1968
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne wykroczeń Akta dotyczą „nielegalnej demonstracji” zorganizowanej w dn. 16.12.1987, po zakończeniu mszy św. odprawionej w kościele p.w. „Podwyższenia Krzyża Pańskiego” w Katowicach, w intencji górników, którzy zginęli w 1981 podczas pacyfikacji KWK „Wujek”. Ww., który brał udział w mszy św., a następnie wraz z innymi udał się do krzyża przy kopalni, został zatrzymany, przeszukany i przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia. W dn. 2.03.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Katowice skazało ww. za to, że w dn. 16.12.1987 „bez wymaganego zezwolenia właściwego organu administracji państwowej” brał udział w zgromadzeniu osób w liczbie ok. 200 w formie pochodu do krzyża przy KWK „Wujek”, oraz wznosił okrzyki „zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”, na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł. oraz zapłatę kosztów postępowania w wysokości 1 tys. zł. IPN Ka 029/1156 (9999/III), IPN Ka 064/187 (141/Śl)
.