Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kurnik
Miejsce urodzenia: Maszkienice
Data urodzenia: 19-10-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Kurnik był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Tarnowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Zarejestrowany 19.10.1982 do nr TA 6539. KE zakończono 28.03.1983, a materiały włączono do SOR "Nowi". Akta o sygn. 1176/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Kurnik był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Tarnowie, w ramach SOR krypt. "Nowi" nr TA 6160. Sprawa dot. podziemnych struktur "Solidarności" na terenie Bochni. Została przekazana do prowadzenia SB RUSW w Bochni 08.09.1983. Sprawę zakończono i złożono 07.12.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1176/II. Zniszczono w 1990. Akta o sygn. 1176/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Kurnik był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Zarejestrowany 17.12.1984 przez SB RUSW w Bochni do nr TA 8064. Był działaczem TKW NSZZ "Solidarność". Sprawa została 18.01.1985 przejęta do prowadzenia przez Wydz. V WUSW w Tarnowie. Akta zakończono i złożono 05.02.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1500/II. Zniszczono w 1989. Akta o sygn. 1500/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Stanisław Kurnik występuje w aktach kontrolno-śledczych dot. drukowania bez zezwolenia w 1981 roku "Kurierka B-B", który był pismem NSZZ "Solidarność" wydawanym w Bochni. Wniosek o ukaranie 05.11.1981 skierowano do Kolegium d/s Wykroczeń w Bochni. Do ukarania nie doszło z powodu abolicji. Akta złożono 06.07.1982 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 61/III. IPN Kr 071/60 (61/III)
Akta internowanego Akta internowanego Stanisława Kurnika. Internowany 23.12.1981 decyzją nr 93/81 KWMO w Tarnowie z powodu działalności w KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Przeniesiony 08.07.1982 do OO w Uhercach, 05.08.1982 ponownie do OO w Rzeszowie, a 29.08.1982 do OO w Kielcach. Zwolniony 15.10.1982 decyzją nr 59/82 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/549 (1948/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Kurnika. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ na okres od 16.01.1984 do 16.01.1986 wniesione przez SB RUSW w Bochni. Zastrzeżenie anulowano 10.03.1986. Akt o sygn. EATA 33496 brak. Wpis na podstawie karty z kartoteki paszp. MSW
.