Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Zbigniew
Nazwisko: Bulanda
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 14-09-1936
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Roman Bulanda był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Tarnowie w ramach SOS krypt. "Inspirator" nr TA 5005, jako działacz "Solidarności". Sprawę zakończono i złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie 27.04.1982 pod sygn. 767/II. Zniszczono w 1989. Akta o sygn. 767/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Roman Bulanda był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Zarejestrowany 21.02.1983 przez Wydz. III KWMO w Tarnowie pod nr TA 6708. prowadzenie KE zakończoni i akta złożono 16.08.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1285/II. Zniszczono w 1989. Akta o sygn. 1285/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Akta internowanego Akta internowanego Romana Bulandy. Internowany 14.12.1981 decyzją nr 70/81 KWMO w Tarnowie i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 42/82 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/5240 (1923/II)
Akta internowanego Akta internowanego Romana Bulandy. Internowany 14.12.1981 decyzją nr 70/81 KWMO w Tarnowie i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 42/82 KWMO w Tarnowie. IPN Rz 52/280
Akta paszportowe Akta paszportowe Romana Bulandy. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ zarejestrowane w Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod nr TA 6545 wniesione na wniosek Wydz. III KWMO w Tarnowie na okres od 20.10.1982 do 20.10.1984. Odmowa wyjazdu do USA w 1987. IPN Kr 40/22818 (EATA 22818)
.