Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Figiel
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 11-06-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jolanta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Tadeusz Figiel, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", był rozpracowywany w ramach SO krypt. "Związkowcy" nr rej NS 4890. Zarejestrowany 05.12.1980 pod nr NS 5035. W ramach tej sprawy SB prowadziła kontrolę operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Materiały zawierają meldunki z działalności struktur związkowych w zakładach pracy, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie, wykazy osób internowanych. Rozpracowanie kontynuowano następnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Tadeusz Figiel po zwolnieniu z internowania był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego przez Pion V RSB w Nowym Targu. Kontynuował działalność w "Solidarności" poprzez utrzymywanie kontaktów z działaczami oraz udział w marszu protestacyjnym 31.08.1982. Prowadzenie KE zakończono i materiały złożono 09.01.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1522/II. IPN Kr 033/533 (1522/II)
Akta internowanego Akta internowanego Tadeusza Figla. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 174/81 KWMO w Nowym Sączu i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie Załężu. Zwolniony decyzją nr 94/82 KWMO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/449
Akta paszportowe Akta paszportowe Tadeusza Figla. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-2902/82 wniesione przez Wydz. III "A" KWMO w Nowym Sączu. Zastrzeżenie anulowano 04.05.1984. IPN Kr 39/49199 (EANS 49199)
.