Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Jęcz
Miejsce urodzenia: Trzciel
Data urodzenia: 01-12-1957
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Jęcz był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Modelarz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 26.05.1981 pod nr. rej. KA 46742 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału III „A” KW MO Katowice, Wydział V KW MO Katowice, następnie przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-1 KW MO Katowice oraz Sekcję V KM MO/MUSW Zabrze. Sprawa została założona w związku z informacją dot. Józefa Jęcza, „znanego z szeregu negatywnych przedsięwzięć politycznych” aktywnego członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty „Zabrze”, który publicznie odczytał tekst zawierający w swej treści „sformułowania godzące w niezależność PRL oraz w sojusz ze Związkiem Radzieckim”. Celem sprawdzenia było ustalenie motywów działania ww. oraz jego „neutralizacja”. Józef Jęcz, który m.in. brał udział w druku i kolportażu zakładowego biuletynu „Robol” sprawując funkcję redaktora naczelnego oraz angażował się w utworzenie na terenie Zabrza Komitetu Więzionych za Przekonania, z uwagi na swoją działalność został przewidziany do zatrzymania i internowania w dn. 13.12.1981. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się na terenie Zabrza, Krakowa i Tarnowskich Gór. Zatrzymany 28.04.1983, po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniająco-ostrzegawczej zwolniony. SOS zakończono 04.10.1985 z uwagi na „likwidację zagrożenia poprzez wyeliminowanie figuranta z ochranianego środowiska”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41623/II. IPN Ka 048/1703 (41623/II).
Ww. występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 19.01.1982 pod nr. rej. Gd 42220 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Gdańsk, a od 30.04.1983 Inspektorat II KW MO/WUSW Gdańsk. W aktach znajdują się informacje dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ Solidarność na terenie woj. gdańskiego związanych z tworzeniem nowych struktur związkowych. Sprawa została założona w celu „koordynacji realizacji zadań operacyjnych” m.in. w zakresie „rozpoznania i operacyjnego przeciwdziałania wszelkim próbom tworzenia struktur organizacyjnych ZZ >Solidarność< opartych na założeniach programowych sprzed stanu wojennego”. Ww. występuje w wykazie osób „aktualnie poszukiwanych do internowania” z dn. 04.01.1982. Sprawę zakończono 04.05.1985, zgromadzone materiały zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Gdańsk pod sygn. 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV).
.