Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Jędrzejczak
Miejsce urodzenia: Sinning
Data urodzenia: 07-07-1944
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany w ramach sprawy operacyjnej o krypt. "Jarosze" (nr rej. 42539; założona jako SOS, 26.08.1980 przekwalifikowana na SOR) jako jeden z "inicjatorów strajku w Fabryce Wagonów >PAFAWAG<". Informacje dot. ww. sprawy zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2287 (k. 150 i 151, Meldunki operacyjne Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu z 02. i 26.08.1982). Materiałów o sygn. II-101886 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. trzykrotnego internowania Tomasza Jędrzejczaka na podstawie: 1) Decyzji Nr 390 z dnia 17.12.1981 (zwolniony na mocy Decyzji Nr 247 z dnia 26.02.1982), 2) Decyzji nr 1804 z dnia 21.05.1982 (zwolniony 23.07.1983 na mocy Decyzji nr 771), 3) Decyzji nr 2073 z dnia 29.10.1982 (zwolniony na mocy Decyzji nr 1215 z dnia 19.11.1982). IPN Wr 040/287 (IV-3751/139)
Akta internowanego Internowany w okresie od 17.12.1981 do 27.02.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 30/937 (104/82)
Akta internowanego Internowany w okresie 22.05-23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/97 (78/82)
Akta internowanego Internowany w okresie 30.10-19.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/406 (264/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 21.12.1982 objęty kontrolą operacyjną jako "inspirator akcji protestacyjnych" i kolporter nielegalnych czasopism. Materiałów o sygn. II-102596 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.