Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Janusz
Nazwisko: Gemra
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 02-06-1960
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Prokurator Prokuratury Krajowej Prokuratura Krajowa 09-03-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAPR 149809). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl-Rz-73/08 zarządzenie z dnia 27.03.2009 r. dotyczące Józefa Gemry – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.