Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Antoni
Nazwisko: Paszkiewicz
Miejsce urodzenia: Chełm
Data urodzenia: 28-12-1956
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Podejrzany o utworzenie nieformalnej grupy antysocjalistycznej w Chełmie". IPN Lu-053/52 (II/278)
Akta internowanego Internowany z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność" w Chełmie. IPN Lu-77/59
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Podejrzany o propagowanie wrogich poglądów w środowisku nauczycieli i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii." Akta o sygn. II/1073 zniszcz.13.11.1989 (prot. brak. 2/89); wpis na podst. zapisów ewid.-kartot.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Negatywna działalność polityczna na bazie b. NSZZ >S< Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmie." Zarejestrowany do sprawy 21.02.1989 pod nr 13700. Akta o sygn. II/1138 zniszcz.13.11.1989 (prot. brak. 2/89); wpis na podst. zapisow ewid.-kartot.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 19.03.1984 do 31.12.1987 wniesione przez Wydz. III WUSW w Chełmie (nr: Z-I-3286 oraz Z-0424/86). Wpis na podst. zapisów ewid. - kartot.
.