Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Raszewski
Miejsce urodzenia: Koźla
Data urodzenia: 11-08-1952
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pniówek” prowadzona przez Wydział V-2 KWMO Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 04.11.1982 pod numerem KA 51316. Przedmiotem zainteresowania była nieformalna grupa składająca się z pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „XXX-Lecia PRL”. Jednym z jej członków był Eugeniusz Raszewski, zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 24.11.1982 do numeru sprawy. Członków grupy podejrzewano o drukowanie i kolportaż ulotek o „wrogiej treści” na terenie Jastrzębia-Zdroju. W trakcie prowadzenia sprawy informacji nie potwierdzono. SOS zakończono 05.07.1983. W dn. 18.07.1983 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice pod sygn. 40491/II. IPN Ka 043/1327 (40491/II).
Akta internowania. Eugeniusz Raszewski został zatrzymany przez Wydział V-2 KWMO Katowice 13.11.1982 na podstawie decyzji nr 674/V-2. Powodem internowania był udział w działalności "nielegalnej" organizacji. Dn. 08.12.1982 internowanie zamieniono na areszt tymczasowy. IPN Ka 043/526 (39557/II).
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo RSD 59/82 prowadzono m.in. przeciwko Eugeniuszowi Raszewskiemu, którego Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-292/82) oskarżyła o zgromadzenie i przechowywanie 4 kg materiałów wybuchowych tj. art. 143 kk. W toku śledztwa zarzuty uzupełniono o przynależność do związku, którego celem było niszczenie przy użyciu materiału wybuchowego różnego rodzaju obiektów oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek tj. art. 276 § 1 i 2 kk w zb. z art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 11.05.1983 uznał ww. za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa decyzją z 16.09.1983 postanowił „wyrok ten utrzymać w mocy”. Akta sprawy w dn. 06.09.1984 zostały złożone do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice pod sygn. 9344/III. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Introligator” prowadzona przez Wydz. V-2 KWMO/WUSW Katowice, została zarejestrowana 31.08.1982 pod numerem KA 50701. Sprawę założono w celu wykrycia "nielegalnej" organizacji działającej na terenie Żor, Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śląskiego. Eugeniusz Raszewski występuje w notatkach operacyjnych gdzie znajduje się zapis o skazaniu ww. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Akta sądowe. W dn. 11.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (akta sprawy RDS 59/82) uznał Eugeniusza Raszewskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 143 kk i 276 § 1 i 2 kk w zb. z art. 48 ust. 2,3 i 4 dekretu o stanie wojennym i skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 08.12.1982 do 11.05.1983. Ponadto w aktach znajduję się informacja o pobycie ww. w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Brał tam udział od 05.12.1983 w strajku głodowym grupy osób domagających się m.in. „statusu więźnia politycznego”. 15.12.1983 ww. zwolniono z zakładu karnego. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 24.10.1989 na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, postanowił „przebaczyć i puścić w niepamięć” wyrok oskarżonego. IPN Wr 101/1198-1209 (So.W. 98/83).
Akta wytworzone w związku z osadzeniem w więzieniu Eugeniusza Raszewskiego. W dn. 08.12.1982 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-292/82) tymczasowo aresztowany. W Zakładzie Karnym w Strzelinie przebywał od 03.06.1983. Kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 11.05.1983) była liczona od 08.12.1982 z terminem osadzenia ww. do 08.06.1984. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w Strzelinie w dniu 12.12.1983 zarządził warunkowo zwolnić ww. i wyznaczyć okres próby do dnia 31.12.1985. Zwolniony z ZK 15.12.1983. IPN Wr 149/204 (416/XII/83).
.