Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Gabriel
Nazwisko: Walecki
Miejsce urodzenia: Ołdrzychowice
Data urodzenia: 27-02-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Antena” prowadzona przez Wydział II WUSW Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 12.02.1985 pod numerem KA-57981. Sprawę założono w celu zlikwidowania "nielegalnych" rozgłośni radiowych na terenie województwa katowickiego. Audycje prowadziło tzw. „Radio Solidarność”. Informacje o dacie transmisji podawane były na rozprowadzanych ulotkach. Andrzej Walecki został zarejestrowany do sprawy 04.03.1985 pod numerem KA-58228. Dn. 27.02.1985 podczas przeszukania mieszkania ww. znaleziono urządzenia nadawcze. Dn. 28.02.1985 Prokuratura Rejonowa w Katowicach (sygn. akt 2Ds. 416/85) zastosowała wobec ww. areszt tymczasowy na okres jednego miesiąca (uchylony 15.03.1985 poręczeniem społecznym). Ww. przedstawiono zarzut z art. 287 kk (posiadania bez wymaganego zezwolenia nadajników radiowych). Sąd Rejonowy w Rybniku (sygn. akt K-1070/85) 02.12.1985 roku umorzył postępowanie karne. SOR została zakończona 08.01.1986. W dn. 08.03.1986 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a następnie zarchiwizowano pod sygn. 41791/II. IPN Ka 048/1535 (41791/II).
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo RSD 10/85 prowadzono m.in przeciwko Andrzejowi Waleckiemu, którego oskarżono o wykonanie i przechowywanie bez wymaganego zezwolenia dwóch radiowych aparatów nadawczych (czyn z art. 287 kk). Wobec ww. Prokuratura Rejonowa w Katowicach (sygn. akt 2Ds 416/85) 28.02.1985 zastosowała areszt tymczasowy. Decyzją Sądu Rejonowego w Rybniku (sygn. akt K-1070/85) 02.12.1985 postępowanie umorzono ze względu na znikomy stopień niebezpieczeństwa społecznego. IPN Ka 029/853 (9561/III).
.