Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Mikołaj
Nazwisko: Górka
Miejsce urodzenia: KURÓW
Data urodzenia: 23-09-1933
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa została założona w celu kontrwywiadowczego zabezpieczenia Wojewódzkiego Urzędu Komunikacji w Koszalinie. W dn. 16.02.1982 sprawę rozłączono i utworzono dwie sprawy obiektowe "Dyliżans" i "Telkom", obie dotyczyły ochrony operacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Koszalinie. F. Górka nie był rejestrowany do SO "Dyliżans". IPN Sz 00107/125 (211/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu kontrwywiadowczego zabezpieczenia Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Koszalinie. Franciszek Górka występuje w wykazach pracowników wytypowanych do obsługi urządzeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Koszalinie na wypadek poważnego zagrożenia. IPN Sz 00107/125 (211/IV), mat. ewidencyjne.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Dyrekcję Wojewódzką „Polska Poczta Telegraf i Telefon” w Koszalinie. Zawiera włączone materiały ze Sprawy Obiektowej „Telkom” (Ko 19157) założonej w celu kontrwywiadowczego zabezpieczenia Wojewódzkiego Urzędu Komunikacji w Koszalinie oraz włączone materiały ze SO „Dyliżans” prowadzonej w ramach operacyjnej ochrony W.U.T. w Koszalinie. IPN Sz 00107/125 (211/IV)
Akta administracyjne W aktach znajduje się m.in. decyzja nr 38 o internowaniu Franciszka Górki, nakaz zatrzymania go i doprowadzenia do ZK w Wierzchowie Pomorskim. F. Górka został internowany 13.12.1981. Internowanie uchylono decyzją nr 19 z 20.01.1982. IPN Sz 00108/114 t. 1-2, materiały ewidencyjne.
Akta administracyjne Akta zawierają dokumenty wytworzone w okresie internowania Franciszka Górki, internowanego 13.12.1981. W uzasadnieniu podano, że "posiada wszelkie predyspozycje, a także skłonności do organizowania zbiorowych wystąpień w celu podjęcia wrogiej działalności polityczno-destrukcyjnej". Decyzję o internowaniu uchylono 20.01.1982. IPN Sz 266/52 (38/81)
Materiały ewidencyjne Internowanie w okresie 16.12.1981-09.01.1981. Wpis na postawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Materiały o sygn. 249/2/S-42 wybrakowano 20.09.1989. Dotyczyły one KZ Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Koszalinie. W materiałach ewidencyjnych F. Górka figuruje jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy WUT Koszalin. Mat. arch. o sygn. 249/2/S-42 zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.