Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Aleksander
Nazwisko: Madaj
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 19-07-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Madaj był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pasterz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 27.10.1977 pod nr. rej. KA 36870 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Katowice. Ww., pracownik Politechniki Śląskiej, został poddany kontroli operacyjnej, ponieważ „jako jedyny uczestniczący w zajęciach Duszpasterstwa Akademickiego pracownik naukowy, swą postawą wpływa ujemnie na światopogląd i postawę studentów”. Celem sprawdzenia było „ustalenie motywów i pobudek postawy figuranta” oraz podjęcie działań ograniczających wpływ ww. na młodzież akademicką. SOS zakończono 29.05.1978 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dniu 05.06.1978 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 36933/II. IPN Ka 036/880 (36933/II).
Ww. występuje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 6/84 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku (sygn. akt 1 Ds. 279/84) w sprawie „podejmowania działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego lub rozruchów”. W ramach prowadzonych czynności 19.04.1984 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono rewizję (ujawniono wydawnictwa bezdebitowe). W dniu 20.04.1984 ww. został oskarżony o to, że w okresie od stycznia do października 1983 w Rybniku, działając przestępstwem ciągłym oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów, sporządzał, rozpowszechniał, przechowywał, przewoził i przenosił nielegalne czasopisma opatrzone tytułem „Szerszeń”, których treść zawierała „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL” i tymczasowo aresztowany. W dniu 03.08.1984 na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984, Prokuratura Rejonowa w Rybniku umorzyła śledztwo sygn. akt 1Ds. 279/84. W dniu 20.09.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9382/III IPN Ka 029/756 (9382/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/149 (63/Śl).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 282 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk i art. 271 § 1 kk w zw. z art. 58 kk. Zatrzymany 20.04.1984 na podstawie decyzji Prokuratury Rejonowej w Rybniku. Od 30.04.1984 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 27.07.1984 zwolniony na mocy ustawy o amnestii. IPN Ka 34/226 t. 1-2 (34/84).
Marian Madaj był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dacia” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 26.04.1984 pod nr. rej. KA 55801 i prowadzonej przez Referat III RUSW Rybnik. Sprawę została założona w związku z ujawnieniem na terenie Rybnika „nielegalnego wydawnictwa” o nazwie „Szerszeń”, którego drukiem i kolportażem zajmowały się osoby związane z Filią Politechniki Śląskiej w Rybniku. Celem rozpracowania było rozpoznanie zakresu wpływu figurantów sprawy „na ogół środowiska naukowego i akademickiego Politechniki Śląskiej”, ustalenie motywów podejmowania „wrogiej działalności” oraz „ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i kolportaż Szerszenia”. Marian Madaj, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Dacia” 26.04.1984 pod numerem KA 55805. W związku z prowadzoną sprawą został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę oraz poddany „szczególnej kontroli operacyjnej”. W ramach inwigilacji zastosowano podsłuch telefoniczny, pracę osobowych źródeł informacji (OZI) oraz przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. Ww. został również odsunięty „od pracy dydaktycznej ze studentami”. SOR „Dacia” zakończono 17.10.1989 w związku z rejestracją NSZZ „Solidarność”. W dniu 20.07.1990 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43997/II. IPN Ka 048/841 t. 1-2 (43997/II).
W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę Z-I-578/82, zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 30.06.1980 pod nr KA 44761 (anulowane 01.07.1982), które zostało wniesione z uwagi na fakt utrzymywania przez ww. kontaktów z uciekinierami oraz zastrzeżenie Z-I-205/86, zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 17.08.1984 pod nr KA 55805 (anulowane 13.03.1986), wniesione w związku z faktem iż ww. „uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa Szerszeń”. IPN Ka 201/2083 (EARY 2083).
.