Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Józef
Nazwisko: Czarnynoga
Miejsce urodzenia: Bojszowy
Data urodzenia: 04-11-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Czarnynoga był sprawdzany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Eugenia” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 02.09.1980 pod nr. rej. KA 45327 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału III „A” KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą strajku, który rozpoczął się 02.09.1980 na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach jako wyraz solidarności ze strajkującymi górnikami z Rybnickiego Okręgu Węglowego i „robotnikami wybrzeża”. Na czele protestujących stanął Komitet Strajkowy, który przedstawił szereg postulatów dotyczących spraw organizacyjnych zakładu, spraw socjalnych oraz postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Strajk zakończono 03.09.1980 po podpisaniu przez Komisję Rządową porozumienia ze strajkującymi górnikami. W dniu 04.09.1980 kopalnia wznowiła pracę. Celem SOS było ustalenie inspiratorów strajku oraz kontrola operacyjna sytuacji w kopalni. Czesław Czarnynoga występuje w aktach sprawy, ponieważ był członkiem Komitetu Strajkowego, a następnie został zastępcą przewodniczącego Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność”. SOS „Eugenia” zakończono 05.11.1980, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 37848/II. IPN Ka 036/1673 (37848/II).
Czesław Czarnynoga był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Eugenia” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47696 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją, dotyczącą strajku okupacyjnego, który miał miejsce w dniach 15-24.12.1981 na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego, zwolnienia internowanych, a także przywrócenie działalności NSZZ „Solidarność”. Celem SOR „Eugenia” było „ustalenie przyczyn powstania strajku oraz motywów działania inspiratorów”, „ukaranie osób biorących czynny udział w proteście” oraz „ustalenie osób które usiłują prowadzić działalność niezgodną z dekretem o stanie wojennym”. Ww., jeden z głównych organizatorów i aktywny uczestnik strajku, za udział w proteście zwolniony dyscyplinarnie z pracy w kopalni i tymczasowo aresztowany, został zarejestrowany ewidencji operacyjnej do SOR „Eugenia” 17.03.1982 pod nr. rej. KA 48991. Sprawę zakończono 05.05.1982, materiały sprawy zarchiwizowano Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38493/II. IPN Ka 036/2275 (38493/II).
Materiały ewidencyjne. Ww. został internowany 24.12.1981 z uwagi na „działalność antysocjalistyczną”. W dniu 27.12.1981 tymczasowo aresztowany. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Ww. występuje w aktach kontrolno-śledczych. Śledztwo RSD 34/81 prowadzone przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-29/81) dotyczyło strajku zorganizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został 27.12.1981 oskarżony o to, że w okresie od 15-24.12.1981 wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym nie zaniechał działalności w NSZZ „Solidarność” w ten sposób, że w ramach tego związku brał udział w organizowaniu strajku okupacyjnego pod ziemią w zmilitaryzowanej KWK „Ziemowit”, jako przewodniczący komisji skrutacyjnej zajmującej się wyborem komitetu strajkowego, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 i tymczasowo aresztowany. Śledztwo zamknięto 09.01.1982. W dniu 15.10.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9592/III. IPN Ka 029/860 (9592/III).
Akta tymczasowo aresztowanego. Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który od 28.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony na podstawie decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 01.02 1082 (sygn. akt SoW-55/82). IPN Ka 34/93 t. 1-2 (28/81).
Akta sądowe. W dniu 01.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW-55/82), umorzył postępowanie karne przeciwko ww. z uwagi na fakt, iż czyn o który został oskarżony nie podlegał orzecznictwu sądów wojskowych. IPN Wr 101/6291-6294 (SoW-55/82).
Materiały ewidencyjne. Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdu (Z-I-501/BT), za granicę do wszystkich krajów świata, które zostało wniesione 27.01.1982, a anulowane 25.10.1984. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W dniu 20.09.1991 Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa (sygn. akt WRN 73/91) z powodu rewizji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 01.02.1982 (sygn. akt SoW-55/82), zmienił zaskarżony wyrok i uniewinnił ww. od popełnienia zarzucanego mu czynu. IPN BU 1209/550, IPN Wr 101/6294.
.