Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna IPN BU 0787/176
Nazwisko: Mróz
Nazwisko rodowe: Mikucka
Miejsce urodzenia: Skroda Wielka
Data urodzenia: 02-01-1932
Imię ojca: Adam
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanej Anny Mróz. Internowana 13.12.1981 na wniosek SB z Wydz. III-A KS MO z uwagi na jej "aktywną działalność w NSZZ >Solidarność< na terenie miejsca pracy" jako członka zarządu NSZZ „Solidarność” w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie. Działalność Anny Mróz "wykraczała poza ramy obowiązującego statutu związkowego”. Osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. IPN BU 0787/176 (SUSW III-3642), IPN BU 01326/1441(SUSW 3642/3) mikrofilm.
Akta Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów z grudnia roku 1981. Anna Mróz została internowana na wniosek SB z Wydz. IIIA KS MO w Warszawie dnia 13.12.1981. Powód internowania: „prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa” w PRL. Anna Mróz została osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie w Areszcie Śledczym na Grochowie. Dnia 24.12.1981 uchylono decyzję o jej internowaniu. IPN BU 449/24 (70).
W dniu 18.01.1982 Anna Mróz została zarejestrowana pod nr. 32709 przez SB z Wydz. V KS MO w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Zima”. Powodem tej inwigilacji ww. była jej wcześniejsza „sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa w PRL” działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”, która doprowadziła do jej internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Po zwolnieniu z internowania Annę Mróz objęto powyższą "kontrolą operacyjną". W toku „czynności kontrolno-operacyjnych” stwierdzono, iż ww. nie podejmowała już „działalności polityczno-społecznej godzącej w podstawowe interesy PRL”. Kontrolę Anny Mróz zakończono przeprowadzeniem z nią „rozmowy ostrzegawczej” (dnia 21.01.1983). W związku z tym w dniu 7.02.1983 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 7555/II, a w roku 1989 je zniszczono. Materiały o sygn. 7555/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 2.07.1983 Anna Mróz została zarejestrowana pod nr. 80775 przez SB z Wydz. VI Departamentu V MSW do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kwesta” (nr rej. 79277). W dniu 30.12.1983 sprawę tę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Anna Mróz wraz z grupą innych osób była bowiem podejrzewana „o współorganizowanie mszy w dniu 14.12.1983 w kościele św. Klemensa na cześć drugiej rocznicy strajku w FWP” (Fabryce Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie). Dnia 19.06.1984 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej akta złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 52789/II, a następnie w roku 1990 zniszczono. Materiały sygn. 52789/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.