Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 11-03-1935
Imię ojca: Leon
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ania" została założona przez Wydz. V-2 KWMO w Katowicach w dn. 06.01.1982 i zarejestrowana pod nr KA 47704. Lesław Frączek został zarejestrowany do sprawy pod nr KA 49842, gdyż dn. 14.12.1981 wszedł w skład Komitetu Strajkowego Niezależnych Samodzielnych Związków Zawodowych Solidarność w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach. W/w był wiceprzewodniczącym Zakładowej Komisji Robotniczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego postulował potrzebę jego zniesienia, zwolnienia aresztowanych i internowanych działaczy związkowych oraz przywrócenia działalności związków zawodowych. Dn. 15.12.1981 w zakładzie pracy zrezygnowano z prowadzenia strajku. Sprawę zakończono z powodu ogłoszenia amnestii z 15.11.1983, którą objęto wszystkich strajkujących pracowników z wyjątkiem Lesława Frączka. Ze względu na ukrywanie się ww. przed organami bezpieczeństwa państwa założono na niego Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Sprawę krypt. „Ania” zakończono 15.11.1983, następnie materiały przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach gdzie nadano sygn. 40133/II. IPN Ka 043/1045 t. 2 (40133/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania „Leszek” została założona dn. 17.11.1983 przez Wydz. V-2 Sek. V WUSW w Katowicach. Figurantem sprawy był Lesław Frączek zarejestrowany pod nr KA 54486 z uwagi na „wrogą działalność w środowisku”. Dn. 15.11.1986 sprawę przekazano do Wydz. III w Katowicach, gdzie dn. 16.12.1986 zarejestrowano ją pod nr rej. KA 63256. IPN Ka 079/11 (44008/II) t. 1-7.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania krypt. „Ośmiornica” została zarejestrowana dn. 05.03.1984 pod nr 50329 przez Wydz. III WUSW w Katowicach. Materiały dotyczące Lesława Frączka - działacza „Solidarności Walczącej”, włączono do sprawy kryp. „Ośmiornica” dn. 21.08.1987. L. Frączek w dalszym ciągu ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. W tym czasie zajmował się przewożeniem ulotek (m.in.: „ABC”, „SW”, „Ogniwo”) z Wrocławia na Górny Śląsk. Był łącznikiem z działaczami Dolnego Śląska. We Wrocławiu posługiwał się pseudonimem „Leopold K.”. Szczególną obserwacją objęto rodzinę Lesława Frączka. Sprawę zakończono dn. 06.03.1990 z powodu odstąpienia „Solidarności Walczącej” od radykalnych metod oraz modyfikacji założeń programowych. Dn. 06.03.1990 sprawę zdjęto z ewidencji i zarejestrowano w archiwum Wydziału „C” WUSW w Katowicach pod nr 44008/II. IPN Ka 079/11 (44008/II) t. 1-7.
Fotokomunikat nr 21/85 Wydz. VI Biura Kryminalnego KGMO w Warszawie z dn. 18.11.1985 przesłany do WUSW w Gdańsku zawiera rysopis Lesława Frączka wraz z fotografiami i informacją o jednostce prowadzącej sprawę w/w. IPN Gd 0046/797/6/1-2 (1438/1).
.