Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Lidzbark
Data urodzenia: 19-10-1943
Imię ojca: Leon
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. „Syrena” prowadzona przez Wydział III „A”/V KWMO/WUSW Bielsko-Biała została założona 24.06.1975 pod nr BB 111. Jej głównym celem było zabezpieczenie operacyjne Wytwórni Sprzętu Mechanicznego „POLMO” w Bielsku-Białej. Jan Gajewski został zarejestrowany do sprawy 09.08.1982 pod numerem BB 6424. Sprawę zakończono 17.01.1990 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Dn. 13.03.1990 zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum (sygn. 180/IV). IPN Ka 012/121 t. 1-5 (180/IV).
Materiały administracyjne. Materiały zawierają informacje o osobach internowanych w okresie stanu wojennego. Jan Gajewski występuje w arkuszu ewidencyjnym osób podlegających internowaniu jako uczestnik zamieszek ulicznych z 01.05.1982 organizowanych przez „Solidarność”. Ww. został zwolniony z internowania 14.06.1982 decyzją nr 127/S. IPN Ka 017/57 t. 2 (1/Śl-57/INF/BB).
Akta Internowanego. Jan Gajewski został zatrzymany 08.05.1982 decyzją nr 259/S, jako osoba skłonna do organizowania „nielegalnych demonstracji”. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 14.06.1982 decyzją nr 127/S z dn. 11.06.1982. IPN Rz 56/72 (10/82).
Akta prokuratorskie. Akta dotyczące kolportażu „nielegalnych” wydawnictw na terenie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Decyzją wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej z dn. 05.07.1985 materiały dot. Jana Gajewskiego wyłączono do oddzielnego postępowania. IPN Ka 717/4 (1 Ds 174/86).
Akta kontrolno-śledcze. Sprawę wszczęto 30.03.1985 w związku z kolportowaniem od września 1984 biuletynu „Solidarność Podbeskidzia” na terenie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej (sygn. akt 2Ds 184/85) dn. 25.04.1985 dokonano przeszukania mieszkania Jana Gajewskiego, w którym znaleziono kilka sztuk amunicji. Dn. 28.06.1985 ww. przedstawiono zarzut posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia tj. art. 286 kk. Dn. 31.07.1985 akt oskarżenia skierowano do sądu. Decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dn. 27.09.1985 postępowanie umorzono. Materiały złożono w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 522/III. IPN Ka 013/107 (522/III).
Jan Gajewski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 18.05.1985 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ikar” nr BB 6424 przez Wydział V WUSW Bielsko-Biała. Ww. kolportował „nielegalne” ulotki, czasopisma oraz materiały propagandowe. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Dn. 03.11.1986 materiały złożono w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2614/II. Dn. 08.01.1990 zostały przekazane do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Prawnego WUSW Bielsko-Biała, gdzie 15.01.1990 zostały zniszczone. Akta o sygn. 2614/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Gajewski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 04.11.1986 do Kwestionariusza Ewidencynego krypt. „Actum” nr BB 12055 przez Wydział V WUSW Bielsko-Biała. Ww. wspierał działalność zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej. Dn. 29.08.1989 zakończono sprawę z powodu zaprzestania „wrogiej” działalności. Dn. 13.09.1989 materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej i złożono w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3498/II. Dnia 08.01.1990 zostały przekazane do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Prawnego WUSW Bielsko-Biała, gdzie 15.01.1990 zostały zniszczone. Akta oraz mikrofilm o sygn. 3498/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Wydziału Śledczego WUSW w Bielsku-Białej. Akta dotyczące kolportażu nielegalnych ulotek oraz wydawnictw na terenie Bielska-Białej. Jan Gajewski występuje w aktach jako osoba, która wspólnie z działaczami NSZZ „Solidarność” planuje zorganizować akcje strajkowe. Ponadto był podejrzany o rozpowszechnianie ulotek nawołujących do strajku. Dn. 22.08.1988 przeszukano mieszkanie ww. oraz przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Ka 017/94 t. 6 (BB/INF/95).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica” prowadzona przez Wydział III WUSW Bielsko-Biała, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 11.07.1989 pod numerem BB 14200 w celu rozpoznania i rozpracowania struktur „Solidarności Walczącej” na terenie woj. bielskiego. Jan Gajewski został zarejestrowany do sprawy 23.09.1989. Był działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Koła Rencistów i Emerytów Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a także przewodniczącym bielskiego oddziału „Solidarność Walczącej”. Organizował kolportaż materiałów „propagandowych”, akcje malowania symboli „Solidarności” oraz strajk z 28.06.1989. Dn. 11.09.1989 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono 16.03.1990 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Dn. 22.03.1990 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum pod sygn. 3658/II. IPN Ka 047/2313 t. 1-2 (3658/II).
.