Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Władysław
Nazwisko: Dlouchy
Miejsce urodzenia: WAŁBRZYCH
Data urodzenia: 01-06-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOS]/ [KE] Zarejestrowany do sprawy jako propagator wrogich poglądów przeciwko PZPR. Sprawę przekształcono w Kwestionariusz Ewidencyjny w dniu 3.06.1982. Materiały o sygn. 14311/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą sprawy druku i kolportażu tygodnika „Jedność”, nr 3/21 z 23.01.1981 bez wymaganego zezwolenia. Dn. 21 09.1981 Prokuratura Rejonowa postawiła L. Dlouchemu zarzuty, że 22.01.1981 „jako red. naczelny „Jedności” - tygodnika NSZZ „Solidarność” przekazał do druku i rozpowszechniania dodatek nadzwyczajny do nr 3/21 tego tygodnika bez przedłożenia go uprzednio w miejscowej Delegaturze UKPPiW i bez uzyskania zgody tego urzędu. Dn. 25.09.1981 Prokurator Rejonowy sformułował akt oskarżenia przeciwko L. Dlouchemu. Sąd Rejonowy w Szczecinie 27.10.1981 wydał postanowienie o umorzeniu na mocy ustawy z 31.07.1981 o kontroli publikacji i widowisk, gdyż zarzucany czyn stał się wykroczeniem, którego karalność ustaje po upływie sześciu miesięcy. IPN Sz 0013/292 (14245/III)
Akta śledcze Akta dotyczą sprawy druku i kolportażu tygodnika „Jedność” bez wymaganej zgody. Bezpośrednią przyczyną nie wyrażenia zgody na druk był wywiad jaki udzielił redaktorowi tyg. "Jedność" były funkcjonariusz KW MO, który „szkalował kierownictwo KW MO oraz ujawniał niektóre struktury resortu. Śledztwo w tej sprawie wszczęto 12.08.1981. Dn. 21.09.1982 przedstawiono L. Dlouchemu zarzuty rozpowszechniania Tygodnika „Jedność” nr 31 i 32 bez zgody Delegatury GUKPPiW w Szczecinie. Dn. 25.09.1981 prokurator wniósł do Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia w tej sprawie. Rozprawa odbyła się 12.11.1981. W trakcie rozprawy sąd ogłosił przerwę, a następny termin wyznaczył na 03.12.1981. Sąd Rejonowy w Szczecinie 22.01.1982 zawiesił postępowanie na podstawie art. 5 ust. 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 o abolicji, wobec internowania L. Dlouchego. IPn Sz 0013/250 (14391/III)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca internowanych z lat 1981-1982 na podstawie dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981. Wśród internowanych wymieniony jest Leszek Dlouchy, internowany na mocy decyzji nr 21/81 z dn. 12.12.1981. W uzasadnieniu podano, „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej. Decyzję uchylono 19.08.1982 w związku z emigracją L. Dlouchego. W aktach znajduje się także odwołanie L. Dlouchego od decyzji o internowaniu z dn. 15.12.1981 skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych PRL. W odpowiedzi z dn. 13.02.1982 minister Spraw Wewnętrznych zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Ponadto w aktach znajdują się dokumenty wytworzone w trakcie internowania L. Dlouchego m.in. nakaz zatrzymania i doprowadzenia, pokwitowanie przyjęcia, wnioski o urlopowanie. IPN Sz 0012/367 (848 IV)
Akta administracyjne Alfabetyczny wykaz internowanych wśród których figuruje Leszek Dlouchy. Internowany 13.12.1981, zakład karny w Goleniowie opuścił 11.01.1982, przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. IPN Sz 52/1 (DE 710)
Akta internowanego Akta wytworzone w trakcie internowania Leszka Dlouchego, został on internowany decyzją nr 21/81 dn. 12.12.1981. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie i Strzeblinku. Internowanie uchylono 19.08.1982 decyzja nr 159/82. IPN Gd 159/292
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie na wjazd do kraju. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.