Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Teresa
Nazwisko: Bogucka-Skowrońska
Nazwisko rodowe: Bogucka
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 23-02-1942
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Bogucka-Skowrońska od maja 1980 była operacyjnie kontrolowana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, a po jej przekwalifikowaniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Papuga” za "działalność antypaństwową" i "kolportaż literatury antysocjalistycznej wydawanej w kraju”. Ta Sprawa została założona przez Wydział III WUSW w Słupsku pod nr 4649. Wymienioną „kontrolę operacyjną” zakończono „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej” i 12.12.1984 materiały złożono do archiwum WUSW w Słupsku. Kontrolę podjęto ponownie 28.06.1987 pod krypt. „Papuga IV”. Zdjęto z ewidencji „ze względu na odstąpienie od dalszej kontroli”. Sprawa została "zakończona rozmową ostrzegawczą" i ponownie wyrejestrowana 20.09.1989. Materiały o sygn. 677/II zniszczono w listopadzie 1989; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowana od 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w ramach akcji „Jodła” jako osoba "mogąca być inicjatorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniona z internowania 19.12.1981, ponieważ „ustały przyczyny, dla których internowano”. IPN Gd 002/35 (50/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa z roku 1982 - prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie "rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". Występuje jako przesłuchiwany świadek, członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" oraz doradca w MKZ. IPN Gd 012/45 (III-68).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa (nr 16/82) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku we wrześniu roku 1982 sprawie kierowania nielegalną demonstracją na terenie Słupska. IPN Gd 012/46 (III-69).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa (nr 12/82) w sprawie nielegalnego kolportowania ulotek - prowadzonego w roku 1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku. IPN Gd 012/50 (III-75).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa (nr 18/82) prowadzonego w grudniu roku 1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie "nielegalnej działalności" na terenie Słupska Okręgowego Komitetu Oporu NSZZ "Solidarność". Występuje jako jeden z obrońców oskarżonych. IPN Gd 012/52 (III-76) t. 1.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa (nr 20/82) prowadzonego w grudniu 1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku - jako jeden z obrońców oskarżonych z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym oraz w zw. z art. 270 par. 1 kk i art. 278 par.3 kk. IPN Gd 012/53 (III-77).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa (nr 10/84) z roku 1984 w sprawie "podjęcia działań mających na celu wywołanie niepokojów publicznych na terenie Słupska". Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku zanotował, że m.in. 31.08.1984 w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku "rozwieszała flagę "Solidarność żyje". IPN Gd 012/76 (III-116), t. I, k. 148; t. II, k. 6, 66-69.
Występuje w zbiorze dokumentów dotyczących kombinacji operacyjnej SB o krypt. "Trąd" oraz Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Przeciek" nr rej. 6157. Wg pisemnej informacji sporządzonej 01.04.1983, funkcjonariusz SB KWMO w Słupsku podczas rozmowy z TW ps. „Marta” ustnie przekazał TW informację sugerującą, że A. Skowrońska jest agentem SB o ps. „Caryca”. To działanie było celową dezinformacją, prowadzoną przez SB w ramach kombinacji operacyjnej krypt. "Trąd", mającą też na celu sprawdzenie prawdomówności TW ps. „Marta”. IPN Gd 047/1 (17/1), k. 2, 15/16.
Występuje w materiałach akcji o krypt. "Brzoza" Wydz. III WUSW w Słupsku, której celem było przeprowadzanie "rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych” z działaczami NSZZ "Solidarność" i w związku z tym ujawnianie i rozwiązywanie nielegalnych grup i struktur na terenie województwa słupskiego. Jedną z takich rozmów przeprowadzono 11.09.1986 z A. Bogucką oraz wytypowano ją do kolejnych rozmów w grudniu 1986. IPN Gd 002/34 (IV-49), k. 15, 24, 32, 34, 39, 42, 42v, 86, 89, 91, 95v, 97, 97v.
Materiały administracyjne MSW. A. Bogucka została wymieniona w charakterze osoby rozpracowywanej w Informacji z 13.02.1989 - uzyskanej przez Wydz. III WUSW w Słupsku od TW ps. "Gregory" (nr. rej. 10728) i następnie przekazanej do wiceministra spraw wewnętrznych. IPN BU 0296/201 t. 3.
.