Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Stefan
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 19-12-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Henryk Sikora, który w okresie działalności NSZZ „Solidarność” należał do aktywnych członków związku na terenie KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Średnich, został objęty rozpracowaniem w ramach KE „Sztygar”, ponieważ „negatywnie i krytycznie wypowiadał się o PZPR i Rządzie” i „zachodziło uzasadnione podejrzenie”, że w sprzyjających okolicznościach może podjąć „negatywną działalność polityczną”. Celem sprawy było ustalenie „czy i w jakim zakresie figurant prowadzi nielegalną działalność polityczną”, rozpoznanie powiązań i kontaktów ww., „stopnia oddziaływania na załogę” i „doprowadzenie do neutralizacji figuranta”. W związku z prowadzonym rozpracowaniem m.in. poddano kontroli „zachowanie się ww. w miejscu pracy i zamieszkania”. KE zakończono w dn. 09.06.1988 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. W dn. 24.06.1988 kwestionariusz zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42867/II, a w dn. 13.07.1988 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane. IPN Ka 0169/673 (mf 42867/2)
.