Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Michał
Nazwisko: Żak
Miejsce urodzenia: Broszkowice
Data urodzenia: 16-08-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Żak, wówczas zatrudniony w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu, 1.02.1983 został zarejestrowany pod nr. 6940 przez Grupę V RUSW w Oświęcimiu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Student”. Kontrolowany operacyjnie jako były członek KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Chemicznych "Oświęcim" w Oświęcimiu, podejrzany o wystosowanie gróźb pod adresem działaczy nowych związków zawodowych zorganizowanych na terenie zakładu. Kwestionariusz zakończono 26.03.1984 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. W dn. 17.12.1984 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Bielsku Białej pod sygn. 1888/II. IPN Ka 047/1289 (1888/II).
.